Adoption Och Jämställdhetsbonus

Hej!

Jag och min fru väntar barn. Vi har fått hjälp i Danmark och därmed måste min fru som kommer bli icke-biologisk mamma adoptera barnet. Om vi fått hjälp i Sverige hade det räckt om hon skrivit på ett papper.
Innan själva adoptionsprocessen börjar måste man som jag förstår det göra en faderskapsutredning. Men vi vet ju redan nu att det inte finns någon pappa och kan skicka in papper på att barnet kommit till genom spermadonation, så jag förstår inte varför det måste vänta tills barnet är fött.
Som jag förstår det så kommer hela processen ta ungefär ett halvår. Därmed kommer vi gå miste om föräkringskassans jämställdhetsbonus trots att vi tänkt dela lika, eftersom man måste ha delad vårdnad för att få det.
Varför är det så här? Det verkar väl lite orimligt när vi är gifta!? Vad kan vi göra för att snabba upp denna process?

Vänliga hälsningar
Jenny

Jenny

Kommentarer

Hej!

Först och främst vill vi gratulera! Vi förstår att ni är förväntansfulla samtidigt som det kan vara oerhört frustrerande att saker och ting, såsom utredning kring faderskap och adoptionsprocessen, kan ta lång tid. Särskilt om det skulle innebära att ni inte kan ta del av den jämställdhetsbonus som andra föräldrar med gemensam vårdnad kan få.

Vi skulle rekommendera er att kontakta såväl Försäkringskassan som Familjerättsbyrån för att få svar på era frågor samt förhöra er kring möjligheten att påskynda processen om ni inte redan gjort detta. Försäkringskassan når ni på telefonnummer 0771 - 524 524 och familjerättsbyrån når ni på telefonnummer 040 - 34 52 38. Ni kan även hitta mer information under länkarna nedan om respektive myndighet:

http://www.forsakringskassan.se

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Vi hoppas att det inte blir en alltför långvarig process så att ni till fullo kan njuta av att ni ska bli föräldrar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Vi har redan varit i kontakt med dem ett flertal gånger och det finns inget man kan göra innan barnet är fött. Det är ju mest för barnets skull det är viktigt att det får två vårdnadshavare från starten och att vi kan känna oss som jämställda föräldrar. Jag tycker det är dåligt att det fungerar så här och försöker väcka en diskussion som inte finns idag. Alla verkar tro att vi redan har samma rättigheter som hetrosexulla.

Hej!

Den frågan du tar upp är viktig och du gör helt rätt i att försöka blåsa liv i en debatt som på många sätt svalnat. Ett sätt för att synliggöra problemet är att göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Hit kan du vända dig om du upplever att du har blivit diskriminerad och att det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, se länken nedan:

http://www.do.se/sv/
Det går även bra att ringa till DO:s rådgivningsjour på telefonnummer 08 - 120 20 700 för att förhöra sig kring frågor som rör diskriminering av olika slag. Telefontider hittar du via länken nedan:
http://www.do.se/sv/Diskriminerad/

Att som enskild driva viktiga frågor, inte bara för en själv utan även för andra människor, är nödvändigt för att få till stånd såväl konkreta förändringar som förändrade attityder och det är bra att du uppmärksammar problemet och försöker göra något åt det!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter