Separation, Ekonomi, Hyra

Hej!

Jag har en del frågor för att på bästa hjälp kunna hjälpa en anhörig.

Situationen är såhär, det är en familj med en mamma och en pappa som har en hyresrätt och 3 små barn. Nu är det såhär att mannen har ett aktivt alkoholmissbruk (han har haft problem sedan tonåren) och mamman står inte ut längre och har sedan en längre tid bestämt sig för att hon vill flytta isär. Situationen är väldigt, väldigt kaotisk, han dricker mer och mer och mer, missbruket har eskalerat. Han har emellanåt också varit hotfull och våldsam så visst våld och även mordhot förekommer.. Barnen har frågat om "pappa ska strypa mamma nu"? så även de äldsta barnen börjar reagera och har även pratat om "han är full", "dricker".

Det har tidigare gjorts en anmälan mot familjen (eller mot pappan) utifrån barnens perspektiv, mamman har även ringt socialtjänsten och bett om hjälp, hon vill separera, hon har även uttryckt detta på mötet som blev efter anmälan. Soc har sagt att de ska höra av sig och hjälpa men inte gjort det.. Mamman börjar tro att det inte finns hjälp att få efter att hon försökt för sin och barnens skull.. Hon vet inte heller hur hon ska gå tillväga nu.

Situationen just nu är att pappan har jobb men har sagt att han kan tänka sig att flytta, han är den som har betalt räkningar hittills, men båda står på kontraktet. Pappan säger dock att han inte är beredd att flytta förrän han vet att han har en ny lägenhet. De har verkligen, verkligen besätmt sig för separation, särskilt mamman är helt bestämd över detta. Och det vet vi ju att ett sådant beslut inte alltid är så lätt för kvinnór som lever med missbrukare och är utsatt för våld.

Så nu vet jag inte hur jag som anhörig ska hjällpa på bästa sätt, mamman har för närvarande ingen inkomst bortsett från barnbidrag och pappan har inte betalt denna månads hyra ännu och säger att han inte tänker göra det fast att han har lön. Han har inte heller köpt någon mat så situationen är AKUT.

Vart ska min anhöriga vända sig? Ekonomiskt bistånd? Hyresvärden för att se till att få kontraktet skrivet på bara henne? Famijerätt? Vi vet inte vilken ende vi ska börja och hon vill inte bo såhär mer, med en missbrukare som förstår. Hon vill kunna se sina barn i ögonen och att de ska känna sig trygga, som hon nu ibland upplever att de inte gör. Lägenheten ligger i närheten av släkt, barnen går på dagis i närheten och både mamman och barnen har ett nätverk här, så kan tänkas finnas särskilda skäl till att mamman och barnen ska få behålla, och bo kvar i lägenheten. Det är en hyresrätt. Mamman har inga och har aldrig haft några missbruksproblem. Soc har identifierat att problemet ligger hos pappan men inget händer, eller rättare sagt, han går inte på möten hos öppenvård osv.. Men hjälpen till mamman har uteblivit och vi, anhöriga, känner oss maktlösa..

Snälla hjälp!

Anhörig

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du som anhörig är orolig för mamman och barnen och gör allt du kan för att stötta dem. Precis som du skriver så kan det många gånger vara svårt att veta i vilken ände man ska börja. Det är självklart också frustrerande när ingenting händer trots att anmälan gjorts. Att familjen har dig som finns där som ett mentalt stöd såväl som praktiskt är oerhört värdefullt och kan göra stor skillnad.

Vi skulle rekommendera mamman att återigen ta kontakt med socialtjänsten och förklara allvaret i situationen och gör en anmälan. Självklart kan även du göra en anmälan om du är orolig för barnens del. Det är viktigt att socialtjänsten får information om hur allvarlig situationen är och hur det påverkar barnen. Enligt lag så ska barn behandlas med respekt och får inte utsättas för kränkningar eller någon form av kroppslig bestraffning. Att barn bevittnar våld är också en form av psykisk misshandel.

Du berättar att mannen vid upprepade tillfällen hotat och brukat våld mot mamman men vi är osäkra på om hon har polisanmält detta. Mamman kan vända sig till Stödcentrum där hon bland annat kan få rådgivning och samtalsstöd eftersom hon utsatts för olaga hot och våld av barnens pappa. Det går bra att vara anonym och hon behöver inte ha gjort polisanmälan för att få brottsofferstöd. Mer om Stödcentrum kan du läsa nedan:

http://malmo.se/stodcentrum

Hon kan självklart också kontakta polisen och göra en anmälan mot mannen. För mer om polisens arbete när det gäller brott i nära relationer samt kontaktuppgifter, se länken nedan:

http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Brott-i-n...

Vad vi förstår så har mamman och pappan gemensam vårdnad i nuläget. Som vårdnadshavare har man en skyldighet att skydda sitt barn om man gör bedömningen att umgänget med den andre föräldern på något sätt inte är bra för barnet. Om man som förälder vill ha förändringar i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge, och föräldrarna inte kan enas om detta själva, behöver man vända sig till domstolen. Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet. För att ansöka om enskild vårdnad kontaktar man tingsrätten. Malmö tingsrätt nås på telefonnummer 040-35 30 00, och man kan även läsa mer om deras arbete på deras hemsida:

http://www.malmotingsratt.domstol.se/Familj/Foraldrar-och-barn/

Du kan också kontakta Familjerättsbyrån i Malmö. Familjerättsbyrån gör, på begäran av domstol, utredningar i de fall då föräldrarna inte kommer överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Familjerättsbyrån kan också erbjuda samarbetssamtal som syftar till att föräldrar ska kunna samarbeta bättre kring sina barn. Kanske kan detta vara ett stöd för dig då du beskriver att barnets pappa på olika sätt är opålitlig och manipulerande. Du kan ringa på telefonnummer 040 - 34 52 38 för att komma i kontakt med Familjerättsbyrån. Telefontiden är måndag-fredag klockan 8-9. Familjerättsbyrån har även besökstid måndag-fredag 8-16 (lunchstängt 12-13) på adressen Regementsgatan 52 B. Du kan också läsa mer om deras arbete på Malmö stads hemsida:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Om man inte kommer överens om vem som ska bo kvar i bostaden så kan domstolen besluta detta. Vanligtvis är det den förälder som kommer ha barn boende hos sig som får bostaden. Mamman kan ansöka om kvarsittning hos Tingsrätten om de inte skulle komma överens om vem som får bo kvar. Det finns ingen speciell ansökan utan mamman formulerar själv varför hon borde få bo kvar. Kontaktuppgifter till Tingsrätten hittar du nedan:

http://www.malmotingsratt.domstol.se/

För att komma i kontakt med en socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd så kan mamman ringa till sin stadsdelsförvaltning. Nedan ser du telefonnummer till respektive stadsdel:

Centrum, tel: 040-34 58 70
Husie, tel: 040-34 62 00
Fosie, tel: 040-34 57 16
Hyllie, tel: 040-34 57 76
Limhamn-Bunkeflo, tel: 040-34 63 35
Kirseberg, tel: 040-34 60 66
Oxie, tel: 040-34 38 48
Rosengård, tel: 040-34 56 71
Södra innerstaden, tel: 040-34 54 94
Västra innerstaden, tel: 040-34 49 00

Generellt sett så är man försörjningsskyldiga gentemot varandra om man lever tillsammans som gifta eller under samboliknande förhållanden. Det är därför viktigt att mamman berättar för de som arbetar med försörjningsstöd precis hur det ligger till så att de kan göra en bedömning utifrån rådande omständigheter.

Skyldighet att försörja sin partner upphör vid en skilsmässa eller separation och de saker man införskaffat såsom exempelvis bostad, bil och värdesaker, för gemensamt bruk ska delas mellan parterna. Detta kallas för bodelning. I princip ska alla tillgångar, efter avbetalning av eventuella skulder, delas lika. Egendom som någon av makarna fått som enskild egendom genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord räknas inte in då boet ska fördelas. Mer om bodelning kan du läsa under nedanstående länk:

http://www.malmotingsratt.domstol.se/Familj/Bodelning/

Att vara nära anhörig till någon som missbrukar är påfrestande och eftersom de har barn ihop så är det troligt att hon på ett eller annat sätt kommer att ha fortsatt kontakt med barnens pappa. I Malmö stad finns Öppenvårdhuset Gustav som riktar sig till missbrukare över 18 år samt deras anhöriga. Hit kan mamman vända sig och självklart också mannen om han vill ha hjälp. Det är kostnadsfritt och man kan få behandling såväl enskilt som i grupp. Nedan kan du läsa mer om Öppenvårdhuset Gustav, deras verksamhet och hur man kommer i kontakt med dem:

http://www.malmo.se/oppenvardshuset

Som vi förstår det är inte mannen i nuläget intresserad av olika behandlingsalternativ som finns, men om det skulle vara aktuellt så tar man kontakt med socialtjänsten i den stadsdel han bor i. För att göra detta så kan man ringa Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 och be dem att koppla vidare till de som arbetar med missbruksfrågor i stadsdelen.

Vi hoppas att vårt svar kan vara till någon nytta. Det är bra att du försöker hjälpa familjen och förhör dig om hur mamman kan gå tillväga. Om du eller mamman har ytterligare frågor till oss så får ni mer än gärna höra av er hit.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter