Fosterförälder Farmor

Om ett barn blir SOL placerad hos en anhörig, farmor, som efter tester godkänns som fosterförälder. Kan detta ändras och barnet bli placerad i en annan familj? Bakgrunden är att i familjen finns två vuxna barn 24 och 20, 24 testades också och godkändes för nästan två år sedan. Nu börja socialen undra när de ska flytta. Den anhörig tycker att hon avgör när de vill flytta eller sönerna, det är speciellt han som är 24. Det enda förändring som har ändrats på dessa år är att en dotter flyttade hemifrån i höstas vilket innebar att det har blivit mycket tystare. 20 åringen är timanställd men tyvärr har han inte så mycket arbete. 24åringen läser på högskola och skötsam. En undran finns också om det finns olika regler för fosterföräldrar som farmor och mormor eller som "vanliga" fosterföräldrar? Man undrar om denna frågan hade kommit upp i en "vanlig" fosterfamilj? Det känns för min anhörige som de går lite över hennes huvud när hon behöver sin energi och lugn till barnet. Hon försöker vara ärlig för att det skall bli så bra som möjligt för barnet. Men ibland undrar man om det är bättre att vara verbal på alla sätt och vis mvh anhörig till familjen

Anhörig till familjen

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du förhör dig om vad som gäller när man är fosterfamilj och att du finns där och stöttar familjen.

Ett barn kan bli omplacerat från ett familjehem till ett annat men då ska det ha gjorts en utredning där det framkommit att barnets behov inte blir tillgodosedda i det nuvarande familjehemmet. Därtill ska socialtjänsten i möjligaste mån erbjuda insatser till familjehemmet och eller till barnet som kan möjliggöra att barnet kan bo kvar i där. Kanske kan farmodern fråga socialsekreterarna varför de undrar när de vuxna barnen ska flytta så hon får klarhet i det.

Om du har fler frågor eller funderingar så får du gärna återkomma!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter