Närståendeadoption

Hej!
Jag undrar om man kan adoptera (närstående) även om man ligger i skilsmässa. Papperna om adoption skickades in först.
Ur barnets synvinkel är det väl bra ändå, speciellt när storebror redan är adopterad?
Eller är det så att man måste bo ihop.

Tacksam för svar.

Undrande

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du/ni har lämnat in en gemensam ansökan om adoption och att ni tillsammans har adopterat ett äldre syskon. Ur barnets perspektiv är viktigt att ha en tillhörighet och om möjligt att syskon får samma adoptivföräldrar.

Om ett medgivande för adoption har lämnats så gäller medgivandet under de förutsättningar som fanns vid utredningstillfället. Har det inträffat några större förändringar så ska utredande myndighet informeras och medgivandet ska kompletteras med de nya uppgifterna.
Vid de fall adoptionen är tänkt att göras tillsammans så ska paret vara gifta i annat fall så kan man adoptera som ensamstående men då ska det framkomma i den utredning som görs före ett godkännande.

För ytterligare information kontakta familjerättsbyrån på telefon 040 - 34 52 38.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej!
Okej så det är inte helt kört då iallafall.
Skulle tillagt att det inte finns någon fader, och att de är biologiska syskon som blivit till i Danmark.
Så vi är gifta (partnerskap) nu men håller på att separera.

Vi har inte kommit någon stans i adoptionen för 6 månaders barnet, men papper är inskickat. Och då samtyckte vi iallafall.

Antar att om båda vill så är det fortfarande möjligt men om inte biologiska modern vill så är det kört, eller?

Tack,

Hej!

Vi har valt att ta bort några uppgifter i ditt inlägg för att bevara din anonymitet. Du skriver att ni var överens om adoption och att barnet blivit till i Danmark. Vanligtvis är grunden att adoptivföräldrarna är gifta oavsett om äktenskapet är mellan man/kvinna eller samkönat vid adoption.

Varje adoptionsbeslut sker efter de förutsättningar som är aktuella och eftersom ni gjorde ansökan när ni var i ett partnerskap så bör ni kontakta den handläggare som ni tidigare varit i kontakt med på familjerätten. Då kommer en prövning att göras utefter nuvarande familjeförhållande.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej!

Jag anser att soctanterna givit trådstartarna fel svar. Så fort skilsmässan går igenom kommer närståendeadoptionen inte att medges. Paret bör uppmanas ta tillbaka skilsmässoansökan och vänta på adoptionsbeslutet!

Hej!

Vi uppskattar dina synpunkter och klart är att man kan ha olika tolkningar och uppfattningar om saker, och detta ska klart få plats i vårt forum.

Vi har gått igenom de svar och råd som tidigare givits och finner inte anledning att göra några ändringar i dessa. Vi ger svar och råd utifrån frågorna som ställs men det är alltid den enskilde som väljer hur den vill gå vidare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Tack för att ni tar med mitt svar, men ni har fel. Om partnerskapet upplöses innan adoptionen går igenom kan kvinnorna inte rättsligt bli föräldrar gemensamt till barnet. Endast makar kan adoptera gemensamt. Adoption skulle i det läget medföra att de rättsliga bandet till den biologiska modern kapades. Om barnet däremot hade blivit till i Sverige hade föräldraskap fasställts grundat på medgivande till behandlingen, precis som för sambor. Denna information är ytterst relevant men framgår inte av ert svar.

Mvh en familjerättsexpert

Hej!

Tack för synpunkterna!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter