Tvingande Familjehemsplacering

En person blev tilldelad ett familjehem för ett tag sedan. Denne ville inte flytta dit och har inte satt sin fot där. Nu har socialen ställt ett ultimatum att om personen inte flyttar dit imorgon kommer de dra in personens ersättning
Har socialen rätt att dra in ersättning till en person under 18 år för att den inte vill bo i det familjehem där den placerats? I hemmet tillåts inte personen laga mat, personen i fråga drömmer om att bli kock, det finns katter i hemmet och personen är allergisk och personen trivs inte och känner sig inte lyssnad på.

Barnets bästa och personens egen åsikt, personen fyller 18 om fyra månader, måste väl ändå väga in??

Vi är utomstående i ärendet och vet inte riktigt hur vi ska agera, vad vi kan åberopa för att hjälpa personen . Personens god man är med och står på personens sida. God man har erbjudit personen att bo hos henne och detta vill personen men för att detta ska vara möjligt behöver de personens ekonomiska ersättning. Men socialen lyssnar inte på detta utan kräver att personen ska flytta till det som den tilldelad.

Hur ska vi tänka?

MVH Anna

Anna

Kommentarer

Hej!

Ursäkta att vårt svar har dröjt. Vi har förstått att ni är engagerade i den här personen och dennes välbefinnande. Det är dock svårt att agera för er då ni inte är part i ärendet. Part i ärendet när det gäller socialtjänsten är bara den det handlar om och personens vårdnadshavare om personen är minderårig. Däremot kan ni vara ett stöd för personen om denne vill det.

Ni beskriver att personen för ett tag sedan blev tilldelad ett familjehem, men flyttade aldrig dit, var har personen i så fall bott under denna tid? Har detta boende ”godkänts” av socialtjänsten?

Vi kan anta att socialtjänsten i sin utredning har kommit fram till att personen som snart är 18 år är i behov av boende i familjehem. Det som kan vara bra att veta här för personen och er är om det finns särskilda behov hos personen, och som detta familjehem i så fall kan erbjuda i sitt hem och boende. Om det inte finns några sådana skäl, så kan kanske personen överklaga beslutet som tagits, eller göra en ny ansökan om familjehemsplacering i ett speciellt hem, exempelvis hos sin Gode man.

I det ni beskriver verkar det inte som att handläggaren på socialtjänsten har hört eller uppfattat alla de saker som personen i fråga tycker är viktigt.

Om man inte är nöjd med den kontakt man har med sin handläggare och tycker att handläggaren inte lyssnar på ens berättelse och argument så kan man kontakta handläggarens chef och föra fram sina synpunkter. Är man inte nöjd med beslutet så kan man överklaga det, och det ska i så fall ske inom tre veckor efter att man har tagit del av det skriftligen.

Socialstyrelsen är den myndighet som är tillsynsmyndighet för socialtjänsten, så om man inte är nöjd med handläggningen av sitt ärende kan man vända sig dit och framföra sina klagomål.

Vi hoppas att ni blivit något hjälpta i hur ni kan gå vidare och hjälpa personen ifråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter