Familj Förnekar Problem

Hur vet man ifall någon har kommunikationssvårigheter eller någon svag form av utvecklingsstörning, och om någon sen vet att peronen har det, hur behandlar man denna på bästa sätt ?

de få människorna runt peronen och dennes familj verkar förneka att det är något annorlunda med personen, och därför får peronen ingen hjälp och numer är ett rum nästan hela tiden och spelar dator och jag tror peronen är deprimerad.

Jag vet att peronen inte har någon diagnos.

Denna person som jag tänker på kan göra allt och har gått ut högstadiet med toppenbetyg och gymnasiet ok, och har riktigt hög iq med, okej fast har hört att han blivit tidigare grovt mobbad.Personen verkar inte alls klara av sociala situationer, kommunicera som andra, tar tarinteinitiativ till samtal om det inte är något peronen måste veta, svara bara kort och osammanhängande i många fall. något som jag också har sätt är att peronen hoppar runt och gör ljud, alltså viftar på händerna, hoppar, gör ljud och gör detta fram och tillbaka med ingen reagerar på det, och jag vet inte hur jag ska reagera när jag varit hos familjen.

orolig vän

Kommentarer

Hej!

Vi ber om ursäkt för att vårt svar har dröjt.

Det verkar som du bryr dig mycket om personen ifråga, och önskar att hon eller han kanske får ta del av en annan tillvaro än den som personen idag har.

Du beskriver att familj och vänner som finns runt omkring personen inte reagerar på att personen har ett annorlunda sätt att hantera och kommunicera med omvärlden, och att du tror att detta kan bero på att det finns någon form av utvecklingsstörning eller diagnos, men enligt dig så har personen inte fått någon diagnos i dagsläget. Du skriver också att personen har gått ut grundskola och gymnasium med bra betyg och har en hög intelligenskvot.

Personer med olika funktionsnedsättningar brukar upptäckas tidigt, eller åtminstone i grundskolan. Om de har behov av stöd i skolsituationen så utreds barnet bland annat av läkare och psykologer för att rätt stöd ska ges och inlärningen skall bli så bra som möjligt.

Ibland är det kanske så att man som utomstående blir bekymrad för någon och inte vet hur man ska närma sig problemet utan att såra eller kränka någon i all sin välmening. För personen i fråga och hennes familj och vänner är situationen kanske inte något problem. För att veta om det är något som personen och familjen behöver hjälp på någon sätt så måste man kanske våga ställa obekväma frågor. Familjen eller personen kanske blir lättade av att någon vågar fråga, och då kanske det framkommer om personen behöver någon hjälp och i så fall med vad.

Vi hoppas att du fått några tankar kring hur du kan gå vidare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej, jag har en fråga.. Vi har en snart 18-årig tjej placerad hos oss. Har hon rätt till sitt underhåll när hon blir 18 då hon skulle fått de om hon bott hos sin mamma? (hennes föräldrar är skilda)

MVH Lena

Hej!

Vad bra att ni har framförhållning så att ni vet vad som gäller den dag hon fyller 18år.

Förutsättningarna för att få förlängt underhållstöd är att föräldrarna är vårdnadshavare för flickan och att flickan studerar på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande. Studier på högskola eller universitet ger inte rätt till stöd.

Flickan kan själv ansöka hos försäkringskassan om förlängt underhållstöd och hon ska ansöka på två blanketter då föräldrarna är skilda, båda föräldrarna har försörjningsskyldighet, en för hennes mamma och en för pappan.

Man kan inte få stöd för mer än en månad bakåt i tiden. Om man till exempel fyller 18 i april måste man lämna in ansökan senast i juni för att få stöd från maj.
Det förlängda underhållstödet kommer att betalas ut till flickan själv.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter