Jour/Stödhem

Hej! När man känner att en jour eller stödinsats inte fungerar och socialsekreteraren inte gör någonting för att stödja en, var vänder man sig då? Man orkar inte sitta och ringa runt när man har fått en akut depression pga familjeomständigheter! Tacksam för svar.........

gräddbullen

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det inte är så lätt att ta fram kraft och ork när man mår dåligt. Det verkar vara en tuff situation för dig, att inte få hjälp trots att man fått en insats som man trott skulle vara till hjälp.

Om din socialsekreterare inte vill lyssna på dig och göra något för att det ska bli ändring i din situation så finns möjligheten att kontakta din socialsekreterares chef för att framföra klagomålen i ditt ärende. Detta kan du göra antingen via telefon eller i brev. Du kan antingen klaga på den aktuella insatsen, eller göra en ansökan om en ny insats.

Ansöker du om en ny insats ska du få ett beslut på detta, och om du inte blir beviljad den hjälp du söker så har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ett annat sätt att få hjälp i din situation är att du tar kontakt med din vårdcentral för att få kontakt med kurator för en samtalskontakt. En kurator kan kanske vara ett stöd för dig i de delar som socialtjänsten inte är så bra på och som inte ligger inom socialtjänstens ansvarsområde.

Vi hoppas att du fått något råd som kan hjälpa dig i din situation som du nu befinner dig i.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter