Växelboende

hej är en kille som söker växelboende har vatt i tingsrätten vi fick ett intermerristiskt beslut o jag fick 5dgr i sträck vi skall även besöka familjerätten jag vill ha fullt v-boende alltså 7dgr i sträck barnet har eget rum hos mej och jag hämtar o lämmnar barnet på dagis f.ö har jag o barnet en god relation men tyvärr inte mamman o jag när jag gick in o sökte växelboende vilket mamman vägra därför kände jag mig tvungen att att prova det rättsligt och fick 5dgr i sträck med barnet varför skall allt bara va så svårt

cj

Kommentarer

Hej!

Att gå igenom en vårdnadstvist är ofta en smärtsam process för alla inblandade. Det kan vara svårt att samarbeta kring umgänget med ett gemensamt barn när man som föräldrar lever åtskilda. Det viktigaste att tänka på är hur man kan nå en lösning som är bäst för barnet.

Som vi förstår din berättelse så har tingsrätten i er vårdnadstvist fattat ett s.k. interimistiskt beslut om vårdnad, boende och umgänge enligt 6 kap. 20 § Föräldrabalk (FB).Detta beslut ska gälla tills vidare, tills utredningen är avklarad och tingsrätten kan hålla en huvudförhandling. Man kommer då att besluta om hur vårdnaden ska fastställas framöver.

Man kan överklaga tingsrättens interimistiska beslut om umgänget hos Hovrätten. De prövar tingsrättens beslut och din begäran om att träffa ditt barn oftare.

Frågorna om vårdnad, umgänge och boende ska alltid utredas utifrån barnets bästa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter