Hotfull Tonåring På Glid?

Hej!

I mitt barns högstadieskola förekommer det att fa. ett barn har med sig raketer som de skjuter på andra, tar med luftpistol, säljer saker och godis som kan misstänkas vara stulet.

Barnen vågar inte polisanmäla och är rädda för att killen ska döda dem.

Som förälder värnar jag mest om mitt och andra fina barns säkerhet men tänker också på dessa killar som så unga redan står med ett ben på andra sidan av lagen. Hur ska vi som föräldrar bästa agera? Skolan är informerad.

MVH Orolig mamma

Mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är orolig för ditt och andra barns säkerhet utifrån de händelser som du beskriver. Skolan har ett stort ansvar för att det inte händer eleverna på skolan något.

Det är viktigt att all skolpersonal inklusive kurator, psykolog och annan elevvårdspersonal informeras om vad som händer på skolan så att de kan ta tag i problemet så att alla inblandade får hjälp.

Skolan har ett ansvar att polisanmäla de saker som sker på skolan under skoltid, om händelserna är sådana att de ska polisanmälas. Som förälder kan du kontakta rektorn för att göra denne uppmärksam på att olagliga saker sker på skolan under skoltid.

All skolpersonal har också en lagstadgad skyldighet att informera socialtjänsten om de är oroliga för ett barns utveckling. Socialtjänsten tar då kontakt med familjen för att undersöka om det finns något behov av stöd.

Så vårt råd är att än en gång framföra oron till skolans personal. Hoppas att du fått svar på din fråga. I annat fall är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter