Placering Av Litet Barn

En förälder har blivit omhändertagen av polis. Ett litet barn har lämnats till en släkting, som dömts och straffats för pedofili. Kan det vara lämpligt. Vad bör göras, det finns andra släktingar som kanske är villiga att åtminstone under en kort period ta sig an barnet?

omtanken

Kommentarer

Hej!

Vi har ändrat lite i din fråga så att det inte går att identifiera de inblandade. Det du beskriver i din fråga är allvarligt och om släktingen är dömd för pedofili så borde inte det bo barn där. Föräldern till har rätt att själv välja vem som ska ta hand om sina barn om föräldern skulle häktas/omhändertas av polisen, men om det framkommer att föräldern har valt en klart olämplig person att stå för den dagliga tillsynen så ska socialtjänsten vara till skydd för barnen.

Det du bör göra är att omedelbart, för barnets säkerhet, kontakta socialtjänsten och meddela vilket barn det är.

Du kan ringa till Malmö stads växel tel 040-34 10 00 eller efter kontorstid till Social Jour tel 040 – 34 56 78.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Min släkting som har hand om barnet tillfälligt har nu ringt Fosie soc. ett flertal gånger men det verkar inte som om någon är beredd att ställa upp och ge henne klara besked eller överhuvudtaget sätta sig ner och prata med henne. Det handlar ändå om ett litet värnlöst barn och soc.tjänsten har ju enligt lagen ansvar för att göra något och även hjälpa den som försöker ta ansvar. Jag är jättebesviken och kommer att informera min dotter om att kontakta socialkonsulenterna, och i värsta fall JO om det inte snarast händer något positivt för barnet. Modern kan fortfarande inte ta hand om sitt barn och någon annan måste ta hand om barnet, som inte har det bra ens när hon bor hos modern. Vi har fått veta mycket om hur det går till i barnets hem och hon måste sksyddas - även modern.

Min släkting, som tillfälligt har tagit sig an barnet, har ringt Fosie soc, men ingen har tid att prata med henne. Det tycker jag är mycket dåligt. Ärendet brådskar mycket och man borde sätta sig ner med min dotter och tala med henne för att ordna en bra lösning tillsammans med henne. Jag anser att det måste hända något snabbt. Jag har själv arbetat med socialproblematik, men pensionerad, och jag kommer att råda min släkting att kontakta socialkonsulenterna om soc. inte tar sitt ansvar omedelbart. Barnet är i behov av stöd och även modern, så det finns mycket för soc. att göra. Om inget händer så finns i värsta fall JO att anmäla till. Hoppas vi slipper det.

Nu har soc.tjänsten i det aktuella området äntligen tagit tag i ärendet, efter ideliga påtryckningar. Allt verkar att reda ut sig och jag hoppas att det verkligen skall bli bra för både mor och barn.

Hej!

Vi har ändrat i dina kommentarer så att det inte går att identifiera de inblandade. I din kommentar framgår att det varit svårt att nå handläggare på socialbyrån i er stadsdel. Men kontakt nu har påbörjats mellan socialtjänsten och er. Om ni inte känner er nöjda med hur kontakten med socialtjänsten har fungerat så kan ni, via Malmö stads växel, prata med närmaste chef på den stadsdel ni varit i kontakt med.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter