Familjehem Och Socialtjänst Diskriminerar Muslimsk Tjej

En svensk tjej som jag känner har konverterat till Islam och bytt levnadssätt och valt islamiska kläder eftersom att enligt svensk lag så har hon rätt vid 15 års åldern då religionsfrihet lagen träder in och samt barnens rättigheter och mänskliga rättigheter.
Men familjehemet vill inte acceptera och tvingar hon att klä av sig naken eftersom att hon äger inte längre andra kläder än muslimska och vill inte heller ha andra kläder och detta stöder Sveriges lagar och religionsfrihetslagen.
Och dom vill även förbjuda henne från att ha slöja och hotar henne med att bli utslängd ifrån familjehemet och socialtjänsten vägrar hjälpa den unga flickan och detta är då tjänstefel och lagbrott eftersom lagen tillåter att man väljer religion och följer den vid 15 år.
Och jag är den enda människan som är till hennes hjälp och skyddar hennes svenska rättigheter eftersom att familjehem och socialtjänsten och hennes egna svenska familj kränker dom grovt och hotar henne med många olika straff

Muhamad

Kommentarer

Hej!

Det framgår inte av ditt brev om du är vuxen eller kamrat till flickan som är familjehemsplacerad. Men det är bra att du finns till stöd för henne. Det är riktigt som du säger att det finns religionsfrihet i Sverige och att hon har rätt att till vissa delar själv välja vilket liv hon vill leva. De lagar och bestämmelser som finns ska följa barnkonventionen, bland annat står det att varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras. Föräldrar ska dock som i alla länder och kulturer vara vägledande och uppfostrande för sitt barn.

När barn och ungdomar inte kan bo hemma hos sina föräldrar finns särskilda bestämmelser kring var de ska bo. Även då ska barnkonventionen ligga till grund. Alla barn och ungdomar som inte har möjlighet att bo kvar i sina hem ska ha en särskild kontakt inom socialtjänsten. Om man känner oro för ett barn kan detta anmälas till socialtjänsten. Man kontaktar då den stadsdelen det gäller. Anmälan kan göras via telefon eller brev. Om du inte tycker att du blir lyssnad på har du möjlighet att prata med någon chef på socialtjänsten eller att du ringer till socialstyrelsen som ska kontrollera att kommunerna ger ett bra stöd till barn som är placerade i familjehem. Det är aldrig okej att barn blir kränkta oavsett vart de bor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter