Soc Utredning Droger I Familj

Hej
Jag har en fråga. Min man har två barn sedan tidigare, 9 och13 år gamla med en kvinna som för fem år sedan blivit soc anmäld pga drickande. Dock så dricker hon ej direkt något anmärkningsvärt längre och blev s k friad för fyra år sedan. Barnen bor hos oss dock och träffar henne v à helg då hon ej klarar av att passa skoltider och sköta allt vardagligt med barnen. För två år sen så fick hon ett nytt barn som bor hos henne på heltid med den nya pappan. Nu har vi fått veta att han enl mamman på något sätt har åkt fast för att han har tagit hasch(säger hon) och soc är inkopplade. Nu måste min man enl henne följa med på ett besök hos socialtjänsten men jag har inte fått höra så mycket mer varför just han måste gå dit med henne. Är det för att de har gemensamma barn som är där ibland? Varför måste han gå dit? Hon ljuger hela tiden så man vet aldrig vad som är sant. Hur stor chans är det att hon kan bli ifråntagen att ha de stora barnen där eller ha sin lilla hemma? Hur kan det påverka oss som utomstående? Kan soc se i gamla papper varför de stora ej bor där ? Tacksam för svar snarast

Anna

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är bekymmersamt och oroligt och att du känner dig osäker på om barnen har det bra när de befinner sig hos sin mamma. Vi tycker det är svårt att råda dig då uppgifterna du lämnar är så osäkra. Men vi tycker att det är viktigt att du och din man pratar med varandra och försöker komma fram till hur ni ska agera för att det ska bli bra för barnen.

Det vanligaste är att socialtjänsten skickar en kallelse där det framgår varför de vill träffa vårdnadshavarna och uppgifter om plats och tid för mötet. Om din man är osäker på om eller varför han ska på ett möte hos socialtjänsten så tycker vi att han ska kontakta socialtjänsten så att ni får klarhet i hur det förhåller sig med de uppgifter som hans före detta fru lämnat.

När socialtjänsten får in en anmälan så görs det först en bedömning om en utredning ska öppnas. Man samtalar med de berörda parterna och beslutar därefter om det föreligger sådana förhållanden som gör att man ska öppna en utredning. Om socialtjänsten ser några brister så ska man i första hand stödja familjen med olika friviliga åtgärder.

Om man vill förändra barnens umgänge med deras mamma så måste man alltid utgå från barnens bästa och att barnen har rätt till sina båda föräldrar.
Kommunen har ett socialregister, där uppgifter som ligger till grund för beslut registreras i en personakt. Den som är berörd har rätt att ta del av vad som skrivs i personakten. Allt som dokumenteras i socialregistret betraktas som "känsliga uppgifter" och är starkt sekretessbelagt. Inga personliga uppgifter om den enskildes förhållanden lämnas ut om det inte anges i lag. Alla uppgifter i socialregistret gallras ut och förstörs, enligt lagstiftning, fem år efter sista anteckning i ärendet. Vissa regler om bevarande av dokument finns i lagstiftningen, dessa rör adoption och familjehemsplaceringar, samt ärenden som bevaras med hänvisning till forskningsändamål.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter