HUR processen

Jag och min socialsekreterare ska gå igenom något som heter HUR_processen. Vad innebär det?

Sin

Kommentarer

Hej!

HUR är en modell för hur Malmö stad handlägger rehabiliteringsbehov och arbetsförmåga hos en person som är sjukskriven och har behov av olika insatser i sin rehabilitering. HUR står för handläggning, utredning och rehabilitering. Vi råder dig att prata med din socialsekreterare för att få mer information om HUR processen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter