Surrogatskap

Hej!

Vi är ett par som just nu är inne i en adoptionsprocess. Vi har fått muntligt medgivande och det formella beslutet ska tas av familjerätten nu i september, sen ska pappren skickas iväg.
Nu har vi även funderat på surrogatskap. Vi vet att detta inte är tillåtet i Sverige men vi har funderat på Indien. Nu undrar vi om man kan ha dessa två "processer" igång samtidigt? Båda adoption och surrogatskap. Det är en förutsättning att kommunen är med "på banan" i båda frågor.

MVH

N o S

Barnlöst par

Kommentarer

Hej!

Frågan angående adoption och surrogatskap kan enkelt besvaras med nej!
På samma sätt som man anser att en förutsättning för adoption är att man har lagt bakom sig att bli gravid genom IVF eller annat så gäller det även att skaffa barn med surrogatmödrarskap. Om ni funderar på detta så måste ni underrätta er handläggare på Familjerättsbyrån.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter