Hur Gör Jag ?

Hej.

Jag är 17 år och jag har bott i familjehem innan. Sen valde jag att flytta hem. Nu säger min mamma till mej att jag inte får bo här, men till soc en annan grej när jag frågar om hjälp.

Hur gör jag då ? Är de rätt hur dom på soc förvaltningen här behandlar mej ?

Elin

Kommentarer

Hej!

Din fråga är ganska kort så det är lite svårt att ge ett rättvist svar. Vi förstår att du har det besvärligt hemma och att din mamma ger olika svar till dig och till socialtjänsten. Det blir så klart svårt när du sedan önskar att få hjälp. Kanske hjälpen du önskar är att flytta hemifrån eftersom din mamma säger till dig att du inte får bo kvar.

Det är viktigt att du har någon som du kan lita på när du har behov av hjälp. Det är bra om du har någon socialsekreterare eller någon annan som du kan träffa regelbundet, till exempel skolkuratorn, som kan vara den som finns för dig när du begär hjälp eller kanske för att planera din framtid.

Om du inte är nöjd med den hjälpen du får så har du möjlighet att ringa till socialstyrelsen som ska se till att socialtjänsten gör ett bra jobb. Telefonnumret till socialstyrelsen är 075 - 247 30 00. Hoppas att du får hjälp så att du kan fortsätta med ditt liv och bli självständig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter