Ny Lag Fb 6 Kap 13A§

Hej Jag undrar hur socialtjänsten tar emot ett ärende som tex kommer från BUP akuten där deras bedömning är att ett barn/ungdom är i behov av medicinering då det är uppenbart att personen lider av depression. I detta fallet är ena föräldern för att ungdomen ska medicineras men den andra föräldern är inte det. Är det då upp till socialtjänsten barn och familj att öppna en utredning och sedan göra ett förslag till socialnämden? I detta fallet hänvisade barn och familj föräldern att ta kontakt med familjerätten. Är det de som gör denna bedömning eller hänvisar de dit då de anser att föräldern bör ansöka om enskild vårdnad för att få medicinering av sitt barn?? Hur tydligt måste tex BUP skriva att medicinering är nödvändig för att den ena föräldern ska ha möjlighet att bestrida den andra??

Malin

Kommentarer

Hej!

Det är socialnämnden och inte familjerätten som fattar beslut om en viss åtgärd i de fall där ena föräldern ej samtycker till stöd för barnet med hänsyn till barnets bästa utifrån vissa kriterier i den nya lagen, Föräldrabalken 6 kap. §13a.

Nedan hittar du lagtexten i sin helhet:

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamlin...

Sedan kan det ju vara så att socialtjänsten har hänvisat familjen till Familjerättsbyrån för exempelvis samarbetssamtal då det är önskvärt att båda vårdnadshavare kan enas om vad som är bäst för deras gemensamma barn. Om båda vårdnadshavare är överens om att den ena föräldern ska ha ensam vårdnad så kan familjerätten hjälpa till att skriva avtal. Om man som föräldrar inte är överens så är det hos Tingsrätten man ansöker om ensam vårdnad. Domstolen ger då i uppdrag till socialtjänsten att utreda situationen. Därefter blir det en förhandling i Tingsrätten, som fattar beslut. Domen kan överklagas till hovrätten.

Det allra bästa är om familjen tar kontakt med sin handläggare hos socialtjänsten och pratar med dem om hur de har tänkt för att räta ut de frågetecken som finns.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter