Frivilliga Insatser

Hej,jag tycker lagen är väldigt otydligen när det gäller sk frivilliga insatser.Jag vart erbjuden familjebehandlare,har haft det tidigare och det har funkat bra,vi fick inte det företag som vi hade första gången utan dom tog in ett privat bestående av 2 personer.Jag var inte nöjd från dag ett,2 av mina barn har grav adhd och har väldigt svårt för förändringar,vilket dessa familjebehandlare ej tog hänsyn till.Vi sa till handläggaren på socialtjänsten att vi var missnöjda och varför,vi bad han även att anteckna allt vi sa.Socialtjänsten ansåg iaf att eftersom vi ville byta och avstod från dessa så tackade vi nej till frivilliga insatser och dom ansökte om lvu och fick igenom det i 2 instanser.Kan tillägga att vi dels ej visste att vi var under utredning och jag ringde handläggaren vid flera tillfällen angående bytet,han svarade att han skulle kolla upp det sen blev det lvu.Vart går gränsen,kan verkligen socialtjänsten skriva att alla möjligheter är uttömda och att vi tackat nej för att vi ville byta?

Linda

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du varit nöjd med det stöd som socialtjänsten erbjudit
vid ett tidigare tillfälle, men att du andra gången inte upplevde att ni fick något bra stöd. Du berättar även att du framförde dina synpunkter på insatsen till er socialsekreterare men att du inte fick gehör för dessa.

Du skriver också att ni inte fick veta att det pågick en utredning avseende dina barn. Vårdnadshavaren ska alltid informeras när en utredning inleds och vilka kontakter som tas under utredningen. I de fall där det hänt något akut och barnet omhändertas omedelbart enligt LVU, så informeras vårdnadshavare och barnet om utredning och beslut först i samband med att beslutet ska verkställas, alltså när barnet hämtas för placering.

Om man väljer att tacka nej till en insats som erbjuds från socialtjänsten så tas detta med i den samlade bedömningen. Beroende på vad socialtjänsten kommer fram till under utredningens gång så kan detta påverka det beslut som man sedan fattar.

Socialtjänsten ska så långt som möjligt försöka motivera och stötta föräldrar för att de på frivillig väg ska ta emot hjälp och acceptera de insatser som socialtjänsten efter utredning kommit fram till är bäst för barnet. För att lagen om vård av unga ska kunna tillämpas så krävs det att det finns stor risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas samt att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.

Hoppas att vi besvarat din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter