Npf,Lvu

Hej,vi är flera som funderar över detta med lvu och npf.Enligt lag ska man ju få ta barn på lvu om problemen är kopplade med npf,men ändå ökar antalet barn man tar med npf,hur kommer det sig?
Har det att göra med att den lagen bara gäller §3 eller gäller den även §2? Många av dessa diagnoser kan ju faktiskt visa symtom som man kan ta för att det skulle handlla om brister i omsorgen,så hur kan socialtjänsten vara säker på om det är miljön eller symtom på diagnosen?

Och sen när det gäller detta med att bevisa påståenden,man säger att soc måste kunna bevisa det dom påstår men jag tycker, av egen erfarenhet,att rätterna går enbart på det soc säger,dom har inte behövt bevisa något medans vi föräldrar måste motbevisa soc hela tiden.När man dessutom då,vilket inte tyvärr är så sällsynt,visar sig att soc undahållt viss information,vinklat och tom ljugit i utredningen och journalen sen långt tillbaka,då blir det ju ännu svårare att motbevisa.

Skulle gärna vilja ha lite tips om hur man skall göra.

Linda

Kommentarer

Hej !

Vi är inte helt säkra på att vi uppfattar dina frågor på rätt sätt, men vi besvarar dig så som vi uppfattar dina frågor.

Regeringsrätten konstaterar att en ungdom som lider av en psykisk störning inte enbart av det skälet får bli föremål för vård enligt LVU. För detta krävs till exempel att personen i fråga missbrukar eller bedriver brottslig verksamhet eller uppvisar något annat socialt nedbrytande beteende.
Om någon av dessa situationer är tillämpliga så kan LVU på samma sätt som gäller andra ungdomar komma i fråga. Att det finns en psykiatrisk grundproblematik utgör alltså inget hinder mot att tillämpa LVU men är inte heller en tillräcklig förutsättning.

Enligt Regeringsrätten innebär detta att ett beteende som närmast kan betraktas som symtom på en psykisk störning inte utgör ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses med 3 § LVU.
När det gäller din frågeställning om parternas olika behandling i rätten så vill vi informera dig om vad lagen säger om parternas rätt till biträde. Här nedan har vi lagt en länk till lagtexten.

https://www.riksdagen...52/?bet=1990:52

Om du tycker att du inte har fått svar på någon fråga eller att något är otydligt så får du gärna återkomma till oss.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter