Hur Blir Det Nu

Va i helgen min pojke blev påkörd av en bil då han sprang in i sidan på den. Min stora pojke va ute med han och han bara stack från han när det hände. Han fick ju åka in för observation. Polis kom med och utredde. Men nu undrar jag om det skickas till socialen att detta inte va bra men det va ju en ren olyckshändelse allting, Tacksam för svar

astj

Kommentarer

Hej!

Vad hemskt att din pojke blev påkörd av en bil men vi uppfattar av det du skriver att han fick åka till sjukhuset för observation och att han inte fick några allvarliga skador.

Det ligger i föräldraansvaret att skydda sitt barn, att som förälder lämna över skyddsansvaret till ett äldre syskon är inte lämpligt, det är du och din man som är föräldrar och det är ni som har ansvar för era barn.

Polisens rutin är att lämna en rapport till socialtjänsten som har skyldighet att göra en bedömning om en utredning ska öppnas.

Socialtjänsten har som mål att i första hand ge familjer hjälp och stöd i sin föräldraroll.

Vi förstår att situationen känns obehaglig för dig och om du känner dig orolig för vad som ska hända med anmälan så tycker vi att du ska kontakta socialtjänsten i din stadsdel för att få information om hur ditt ärende kommer att handläggas.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Jo men vill lillebror gå ut med sin 16 åriga bror måste man väl ändå få kunna göra det utan man är dålig för det? Kunde ju liksväl ha varit med en annan som passade han som det hade hänt. En olycka kan hända alla

Hej!

Vi förstår att det kan inträffa olyckor även om föräldrarna är med.

Men grund principen är att det är alltid föräldrarnas skyldighet att skydda barn från att skadas och lära dem vad som är rätt och fel. Man kan inte lägga över det ansvaret på någon annan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

ja det vet jag att det är föräldrarnas skyldighet men bara för det kan ni väl inte gå in och göra utredningar när det händer olyckor. Man kan ta hand om ett barn fast det kan hända dom blir påkörda. Man kan ju liksom inte ha dom i ett koppel??????? Det kan hända mycket med barn men bara för det så ska väl inte soc gå in och ta ett barn för man behöver kanske inte just stöd till något sånt här för som sagt en olycka kan hända men då verkar soc tycka det är så hemskt så man ska behöva ha stöd. Men man hade mycket väl kunnat få stöd innan detta hände men det hade ju kunnat hända i vilket fall som men då måste ni ta barnet för det är nog bäst för den har råkat ut för en olycka

så ni menar att jag ska inte våga lämna barnen till nån annan för då har ändå jag skyldighet över dom, det låter ju så absurt

och så ska du ha dom i koppel för det kan ju även hända när jag är med och& vad menar ni med rätt och fel. En 4 åring har inget hum om vad som är fel innan man har sagt att så får man inte göra

Hej!

Vad bra att du skriver igen. Vi förstår att du tycker att vårt svar inte är tydligt nog.

Vi menar som vi tidigare sagt att föräldrar alltid har det yttersta ansvaret för sina barn.
Men det är självklart så att en olycka kan alltid hända utan att en förälder eller någon annan person kunnat förhindra detta.

Det är den polis som utreder olyckan som beslutar om polisen ska skicka någon anmälan till socialtjänsten.

När socialtjänsten får en anmälan så är man enligt socialtjänstlagen skyldig att göra en bedömning om en utredning ska öppnas eller inte.

Kommer man fram till att det inte föreligger någon anledning till att öppna en utredning så läggs ärendet ned hos socialtjänsten.

Vi hoppas att du känner att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Så då känns det som att man alltid ska sitta inne så inget kan hända. För händer en olycka går soc in å tar barnen för vill man inte ha stöd får dom göra det. Å vad ska man ha för hjälp egentligen i föräldrarollen när en olycka alltid kan hända. En olycka kan ju även hända om man har stöd.

Hej!

Vi tycker det är tråkigt att du känner det som att du nu inte skulle kunna göra något med dina barn utanför hemmet, för att olyckan kan vara framme.

Soctanterna kan bara berätta och beskriva generellt och allmänt och kan inte avgöra i specifika ärenden, varför vi tycker du ska kontakta socialtjänsten i den stadsdel eller kommun som du bor i och bättre få ventilera din oro runt olyckan och eventuella utredning som kan komma att bli.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Så då är det samma sak att när man lämnar han på dagis kan det ju hända där med,för det sa dagis att det liksväl kunde hänt när dom va med. Då får jag alltså tänka på vem man lämnar han till för så resonerar ju ni att det alltid är mitt yttersta ansvar

Hej!

Det är sant som du skriver, olyckor kan hända och ändå så är det föräldrar som är ytterst ansvariga för sina barn. Nu är det speciellt med trafikolyckor, utgången kan bli fruktansvärt tragiskt om det värsta händer. En del barn är svåra att kontrollera och det kan ställa väldigt höga krav på föräldrars vaksamhet. När och om föräldrar har lämnat sitt barn på dagis så förutsätts det att dagiset är så pass välbemannat så att olyckor ska kunna förhindras. Trots det händer det olyckor även där.

Om det finns barn med särskilda behov så är det vanligt att personalgruppen förstärks. Av samma anledning finns det möjlighet att som förälder till barn med särskilda behov få råd och stöd för att klara av den dagliga omsorgen.

Hoppas detta kan vara till hjälp i dina funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Vad menar ni med utgången kan bli fruktansvärt tragiskt om det värsta händer? Ja det vet jag att det finns resurser men nu är det så att min pojke har inga särskilda behov. Han är inte så aktiv annars det va rent av bara en olycka att han skulle över gatan och ville hem. Annars är han inte i närheten av gatan och leker

Hej!

Soctanterna är nog inte den instans som kan ge dig någon mer information om framtiden för just er situation.

Soctanterna vet inte om polisen har gjort någon anmälan till socialtjänsten där du bor, och vad det i så fall står i den anmälan.

Det bästa du kan göra är att kontakta polisen får att få besked om någon anmälan är gjord till socialtjänsten, då vet du om du ska kontakta socialtjänsten vidare för att prata om det som hänt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

tyvärr kan ens inte poliserna säga ens vem handläggaren är då dom inte vet om den som hnar tittat på det ska skicka det vidare eller det ska läggas ner och det tycker jag med är helt vansinne att men själv inte ska få veta vem man kan prata MED

Hej!

Soctanternas sista råd till dig i frågan är, att kontakta socialtjänsten i din stadsdel och fråga om det kommit in en anmälan från polisen angående din son, eller så avvaktar du en eventuell kallelse från socialtjänsten.

Du har sannolikt inget att oroa dig för kontakten med socialtjänsten angående händelsen med din son som ändå slutade lyckligt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Polisen la ner allt. Sen får man inget för han va under 15. Så kan man vänta på lapp nu från soc eftersom han va under 15

Hej!

Du kan nog lugnt vänta på en kallelse eller så kontaktar du själv socialbyrån och tar reda på om de har tänkt kalla dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Vad menar ni med lugnt? Kan det va lugnt när man väntar på dom. Å ska han då få straff ifrån dom?

Hej!

Vad vi menar är att du får invänta en kallelse från socialtjänsten.

Soctanterna kan bara svara generellt hur det går till inom socialtjänsten och vet inget om ditt specifika ärende. För att du ska få svar på dina frågor är det bästa att du vänder dig direkt till socialtjänsten som du tillhör.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Det är en som varit i kontakt med soc å dom undrade lite varför ni säger polisärende kommer dit där. En olycka kan hända med vem som å var som å skulle dom sen fått alla polisärenden hade dom inte haft annat att göra än att kolla dom

Hej!

Den som arbetar i en myndighet som berör barn och unga eller i sitt yrke kommer i kontakt med barn eller unga ska genast anmäla till socialnämnden om han eller hon misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Det är inte så att alla olyckor leder till anmälningar utan den polis som utreder gör en bedömning om en rapport ska skickas till socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter