Varför kalla en klient till möte när åtgärderna redan är standardiserade?

Jag har under längre tid haft försörjningsstöd pga arbetslöshet och har det senaste året varit sjukskriven och blev nu därför kontaktad av handläggare och socialkonsulent för att påbörja någon form av praktik.

Jag var själv mycket tydlig med att jag inte önskade kommunal arbetsträning eller praktik inom sociala företag utan att jag önskar praktik på den reguljära arbetsmarknaden. Jag hade också egna förslag på arbetsplatser och innehåll i en praktik.

När planeringen av en praktik sedan skulle ske var det ändå kommunala arbetsträningsplatser som kom fram som förslag och socialkonsulenten, trots att dessa jobbar med frågor mot arbetsmarknad, saknade helt kännedom om de praktikplatser jag hade som förslag.

Det är för mig oförståeligt hur arbetssättet är sådant att överhuvudtaget inte fråga klienten vad han eller hon önskar eller stämma av på vilken nivå personen befinner sig utan bara förutsätta att alla är i behov av arbetsträning utanför den reguljära arbetsmarknaden i samband med sjukskrivning.

Jag har både långvariga studier samt erfarenhet från den reguljära arbetsmarknaden bakom mig vilket jag också talade om men hos socialtjänsten reduceras allt detta till att man är en person som ska sitta i aktiviteter som återbruk och låtsascaféer.

Socialtjänsten saknar allt för mycket av den omvärldskunskap som krävs och är i sitt arbetssätt både förminskande och nedvärderande. Istället för att uppmuntra de förslag jag själv har, att jag vill rikta mig ut i samhället istället för att hamna än mer utanför samhället i skyddade verksamheter så är både arbetssätt och åtgärder standardiserade.

Mål och visioner är inte mycket värda i det här. Varför kalla klienter till möten, uppföljningar osv när åtgärderna redan är standardiserade?

Det här är nu inte en fråga om att "så ska det inte vara", "du kan ta kontakt med socialkonsulentens chef" eller andra standardsvar. Jag önskar istället ett svar på min fråga samt en konkret strategi för hur jag ska få ett bra och kompetent bemötande av socialtjänsten, något alltför många handläggare inte uppvisar.

Erik

Kommentarer

Hej!

Det verkar utifrån det du skriver att du är en kompetent och driven person som har såväl studier som arbetslivserfarenheter.

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen kan du anmäla ditt intresse för praktikplats och kan lämna de förslag till dem som du på egen hand har hittat. Det finns inget som hindrar dig från att istället för praktik och arbetsträning söka dig tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Då får du lön och med denna ett självbestämmande över din tillvaro och ditt liv. Glöm inte att gå med i a-kassa så att du ser till att du försäkrar dig från ytterligare kontakt med socialtjänsten.

Om du har övriga synpunkter på hur ditt ärende har hanterats kan du vända dig till din socialsekreterare för information om hur du kan framföra dina klagomål på hur ditt ärende har behandlats.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter