Hur Går Det Till På Mötet

Om ett barn mår dåligt och pratat av sig med kuratorn på sin skola och kuratorn och barnen (15åring) lämnar in en anmälan till soc. Är det inte då lite konstigt att pappan och barnet blir kallat på mote tillsammans?? Barnet är ju jätterädd att behöva prata INFÖR pappan!

Cadutti

Kommentarer

Hej!

Bra att barnet frågan gäller har tagit kontakt med en vuxen och fått stöd.

När man inleder en utredning gällande barn brukar man prata med både barnet och vårdnadshavarna. Ibland tillsammans och ibland enskilt. Soctanterna förmodar att utredaren har gjort en bedömning som leder till att barnet får sina behov tillgodosedda och att möjlighet ges att prata med utredaren i enrum.

Om barnet känner sig rädd och orolig kan han eller hon be att få prata med utredaren ensam utan att fadern närvarar. Kuratorn på skolan kan hjälpa till med att kontakta utredaren.

Hoppas situationen löser sig till det bästa för barnet och att han eller hon får det stöd som behövs.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter