Hur Stor Rätt Har Han

Jag har varit "mamma" åt en pojke i ca3 år (hans mamma dog när han var 6år) det finns inga papper eller någonting. Han harveget rum, han bor hos oss varje lov, hela somrarna och varannan helg. Pojken vill nu bo hos mig och min familj på heltid men den biologiska pappan vägrar. Nu har grabben (som går i nian) kontaktat kurator som i sin tur kontaktat socialen. Hemförhållandena hos pappan är Inge vidare. Och nu undrar jag, hur stor chans är det att socialen kommer låta pojken bo hos oss?

Undrar

Kommentarer

Hej!

Det är väldigt värdefullt för barn och ungdomar att de har någon som de kan lita på och som finns till stöd i svåra situationer i livet. Den här pojken verkar ha haft den turen. Det är inte lätt att svara kort på din fråga. Vårdnadshavaren har alltid beslutanderätt, om det inte finns skäl för att omhänderta barnet jml LVU, dvs. Lagen om Vård av Unga. Det bästa är om du/ni kan komma överens med pappan om att pojken ska bo hos dig för då behöver socialtjänsten endast godkänna att pojken bor hos er.

Eftersom kuratorn nu har kontaktat socialtjänsten så kommer de sannolikt att utreda pojkens familj- och hemsituation. Socialtjänsten kommer då att prata med pojken och andra som känner honom för att ta reda på hur han har det och vad han vill. Om hemförhållandena inte är acceptabla kan det leda till att pojken ska placeras men då kanske placeringen blir frivillig och pappan kan då motsätta sig. För att det ska vara möjligt att genomföra en tvångsplacering jml LVU krävs det mycket dåliga hemförhållande.

Hemmet som barnet ska bo i ska vara godkänt familjehem. Ni kan ringa till socialbyrån i den stadsdel ni bor för att få veta mer eller läs mer på nedanstående länk:

https://www.malmo.se/familjehem

Det finns en möjlighet att pojken kan få bo hos er men det finns även en del som måste ligga till grund för det beslutet.

Tyvärr kan vi inte ge dig ett rakare svar än detta. Hoppas det ändå kan vara till någon hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter