Handläggare

Har en handläggare som gärna vill sätta en stämpel på mig då eftersom att jag har beklagat mig för att jag inte blivit bemött ordentligt och hörd. Sedan snart 3 år sedan har jag haft behov av att komma i smärt-rehab då jag jag fysiskt mår dåligt. Har fått bekräftat av diverse undersökningar att min fysiska förmåga är satt ner till 50 % och måste då hitta ett jobb efter min arbetsförmåga. Nu vill min handläggare sätta mig på en en arbetsplats där det finns före detta missbrukare och alkoholister. De har då en annan problematik än vad jag har,(dricker inte ens alkohol) och jag tycker det är kränkande att handläggaren inte ser mig för den jag är utan bara antar en massa. Vad gör man när man känner sig kränkt? Det hjälper ju inte att prata med enhetschefen för det har jag provat innan med alla de andra handläggare som definitivt inte har gjort något överhuvudtaget.

Karin

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga. När det gäller att pröva arbetsförmåga eller deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder görs i regel ingen skillnad på varför man har en nedsatt förmåga, det vill säga om man har missbruk eller om det finns någon annan anledning. Därför kan man hamna på en arbetsplats med människor som har en annan bakgrund eller problematik än en själv.

Vi tror att det bästa är om man kan ha en kommunikation med sin handläggare och förklara hur man tycker och tänker. Men om det inte fungerar och man känner sig felaktigt behandlad av socialtjänsten kan man göra en anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg, som är de som har tillsyn över socialtjänsten. Du kan läsa mer om hur man gör en anmälan på ivo.se eller ringa dem på telefonnummer 010-788 50 00.

Vi hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter