Avslag i ett år

Hej! Jag undrar om det är rätt av försörjningsstöd att ge mig avslag varje månad fast jag har minimum inkomst(mammapenning) och har gjort detta i över 1 år nu? Och dom har dragit på varje månad ”överskott” som ligger på 17 000 just nu sedan september 2016

Marita
2017-11-03 17:41

Hej!

Tack för din fråga!

Precis som du skriver kan ett överskott hänga med under lång tid. Det beror på att socialtjänsten anser att den enskilde har haft så pass mycket pengar att dessa borde ha sparats och sedan används för framtida försörjning. Försörjningsstöd är ett av samhällets yttersta skyddsnät och man kan endast få denna ersättning när alla andra möjligheter är uttömda.

Det finns ingen direkt riktlinje för hur länge ett överskott kan överföras. Om du anser att socialtjänsten fattar beslut som är felaktiga har du möjlighet att överklaga beslutet. Det gör du genom att skicka en överklagan till socialtjänsten med information om vilket beslut du vill överklaga samt varför du anser att beslutet är felaktigt. Om socialtjänsten inte ändrar beslutet till din fördel för att de anser att deras beslut bör kvarstå kommer de skicka överklagan vidare till Förvaltningsrätten som avgör om beslutet är rätt eller fel. Om du vill ha hjälp med att skriva överklagan ska du vända dig till din socialsekreterare som kan hjälpa dig.

Vi hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna