Lvu

Jag har ett ärende som innebär att våra barn är placerade i ett familjehem med lvu och socialen fortsätter att behålla lvu trots att vi har ett barn som bor hemma
med lvu som det går bättre för i skolan och som trivs bättre hemma hos oss.
vad ska man göra när varken socialen, deras chefer och nämnden bryr sig om att
lyssna på oss samtidigt som hemmet ljuger och hittar på saker som barnen skulle ha sagt. vårdplanen är baserad på lögner om psykisk/fysisk misshandel från
familjehemmet som socialen sedan skriver ner och som nämnden fattar beslut om lvu på vilket har skett under två års tid.

Mona

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att ni har barn som är placerade utanför hemmet och att ett barn är placerat i hemmet enligt LVU (Lagen om Vård av Unga). Av det som ni beskriver förstår vi att barnen är placerade enligt LVU paragraf 2. Vården ska omprövas var sjätte månad. Beslutet som nämnden fattar kan överklagas till förvaltningsrätten och ni har då möjlighet att få stöd av en advokat eller ett biträde/ombud som det står om i LVU paragraf 39.

För barn som är placerade utanför hemmet såväl som för barn som är placerade hemma enligt LVU så ska det finnas en vårdplan. Planen ska beskriva vilken vård som barnen behöver och det ska gå att utläsa när vården är uppfylld. Om det är så att socialtjänsten beskriver att det finns behov att föräldrar får stöd för att vården enligt LVU ska kunna upphöra så borde det framgå vilken form av stöd som socialtjänsten ska erbjuda er.

I det ni beskriver framgår det också att ni inte är nöjda med hur och på vilka grunder som socialtjänsten fattar sina beslut. Ni har möjlighet att kontakta socialstyrelsen som ska granska socialtjänstens beslut. Mer om socialstyrelsen kan ni läsa under länken nedan:

http://www.socialstyrelsen.se/

Här finns också telefonnummer så att ni kan prata direkt med handläggare för information. Ni kan till socialstyrelsen förklara att ni inte tycker att handläggningen av ert ärende är korrekt. Hoppas att detta kan vara till någon hjälp för er.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter