Hur Kan Man Göra

har barn med en pappa som ringer in till soc och anmäler mig att det inte är bra att barnen bor här och hittar på så mycket falska anklagelser å slutskastar nig. även hans föräldrar gör det. jag vill inte ha en utredning för han ska hålla på med mig. snälla hur ska jag göra. jag orkar inte mer

anna

Kommentarer

Hej!

Förstår att du har blivit anmäld till socialtjänsten av barnens pappa och även av hans föräldrar där det har synpunkter på hur barnen har det. Om det inte är första gången förstår vi att det känns jobbigt och tröttsamt.

När en anmälan eller rapport kommer in till socialtjänsten är socialtjänsten skyldig att så snart som möjligt undersöka vad som ligger bakom anmälan. Socialtjänsten brukar då göra en förhandsbedömning där sedan beslut fattas om att påbörja en utredning eller inte.

Att bli utsatt för granskning av sitt föräldraskap känns för de flesta obehagligt. Det kan skapa en känsla av maktlöshet vilket är fullt förståligt. Att socialtjänsten kanske öppnar en utredning kan du inte göra så mycket åt men du kan besluta dig för att börja ta initiativet.
Om du ställer frågan till socialtjänsten om vad de har att erbjuda dig och barnen för att ni ska få en bättre livssituation, så kan du få en möjlighet att själv komma med idéer till lösningar och du blir den som tar initiativet.

Det låter enkelt men vi är medvetna om att det ställer krav på dig som kan kännas oöverstigliga. Det kan vara viktigt att du förbereder dig till de samtal som du kommer att bli kallad till. Skriv ner de problem som du tycker uppkommer när du blir beskylld för att inte ta hand om barnen och hur du vill ha hjälp med att lösa dem och diskutera dina förslag med handläggaren. Ibland kan det hjälpa om man beslutar sig för att ha ett mål med samtalen till exempel hur den egna familjen ska få en bättre livskvalitet.

Hoppas att det kan vara till någon hjälp för dig i din fortsatta kontakt med socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter