Styvpappan Kränker Mitt Barn

Min son som är 12 år träffar sin mamma bara sporadiskt bla. pga. hennes nye man. Senaste tillfället nu i helgen så blev det en disskusion mellan sonen och nye mannen. Det handlar om att sonens kompis inte vill ha potatis till maten men blir tjatad på av mannen varpå min son säger till honom "att sluta tjata, du är inte hans mamma" svaret blir "håll käften ungejävel" min son replikerar "håll käften gubbjävel" och motrepliken blir då "håll käften ditt jävla fetto"
Min son blir jättearg och är på väg från bordet när Nye mannen tar honom i armen och drar in honom så han slår sig i kaminen. Sonen säger återigen "gubbjävel det gjorde ont"
Nye mannen svarar då " håll käften annars binder jag fast dig ute på vägen"
Utanför finns en 70 km/h väg.
Hans mamma hör allt men säger inget och står inte heller upp för sin son utan när jag pratar med henne sen så rättfärdigar hon styvpappans beteende.

Min fråga är då om jag/vi kan anmäla detta och i så fall vart. Min son har trots allt utsatts för kränkning, fysiskt våld och hot.

Camilla

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att din son bor hos dig och träffar sin mamma sporadiskt. Mamman lever med en ny man som din son hamnat i konflikt med.

Om ett barn blivit utsatt för kränkning, fysiskt våld och hot kan man göra en anmälan till socialtjänsten och till polisen.

En anmälan till socialtjänsten kan du både göra skriftligen eller muntligen. Du får lov att vara anonym, men det är alltid lättare att bekräfta uppgifterna och bemöta föräldrarna när anmälaren är namngiven samt återkomma till dig om det krävs fler uppgifter. Det är också viktigt att du ger en så detaljerad bild av situationen som möjligt och beskriver de gånger då du anser att barnet farit illa. Socialtjänsten gör sedan en bedömning utifrån dina uppgifter om de kommer att öppna en utredning eller inte.

Vänligen.

Soctanterna

Soctanter