Vad Kan Jag Göra För Min Dotterdotter 16 År Gammal?

Min dotterdotter bor hos mig sedan ett par månader tillbaka pga att hon o min dotterdotter inte klarade av att bo tillsammans. Hon blev praktiskt taget "utkastad" hemifrån. Dom bråkade hela tiden. Flickan har bott hos mej tidigare ibland under längre perioder. Men nu är hon 16 år o har börja i gymnasiet. O sköte inte sin skola. Mamman har väl inte stöttat henne under sin tidigare skolgång så därav hade hon inga betyga att tala om när hon slutade grundskolan o fick då söka de utbildningar som hon kunde få chans att komma in på. Tyvärr så har ju mamman satt henne i "privata", som för mej redan innan verkat lite si o så. O gymnasiet är oxå en "typ" sådan skola. Sen hon kommit till mej nu denna perioden har det varit väldigt dålig närvaro med skolk o.d. Jag har nu varit med flickan på 2 möten i denna skola. Där dom egentligen inte begär så väldig mycket av henne tycker jag för att hon ska få gå ut gymnasiet med godkänd utbilning. Men saken är ju detta samhälle med datorer o mobiltelefoner. O hon har många,många s.k. vänner. O vill vara ut till sent på kvällarna. Jag själv har inte haft de problem med mina 2 barn som e vuxna nu. Har alltid haft regler osv. Nu lovade min dotterdotter att sköta sej om hon fick komma till mej. Men nu efter möte i skolan härom dan så har hon blivit mer obstinat. O igår ville hon gå ut lite o träffa en kompis. Ja sa att de va okej. Men att hon skulle va hemma senast kl. 23.00. Nu blev det inte så. Hon sms:ade mej o sa att hon blev sen o jag ifrågasatte då detta med att hon lovat att va hemma i tid. Då blev det tyvärr en "helomvändning". O det är detta jag vill ha hjälp med. För jag vet inte hiur jag ska handskas med detta.

kicki

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är bekymrad och orolig för ditt barnbarn och över den situation ni befinner er i. Det låter som att du tar ett stort ansvar för din dotterdotter och att du är en trygg person för henne. Att du nu har fått rollen som tonårsförälder är inte en helt enkel uppgift och det du beskriver om ditt barnbarn är att hon fått gå igenom en del och att detta kanske bidrar till hennes agerande.

Du skriver att ditt barnbarn bott hos dig sedan ett par månader tillbaka. Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om honom eller henne. Socialtjänsten ska alltså informeras om att ditt barnbarn bor hos dig. Mer om vad som gäller när ett barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna finner du i socialtjänstlagens 6:e kapitel. Detta innebär alltså att du eller din dotter behöver ta kontakt med socialtjänsten i er stadsdel och informera dem om att ditt barnbarn bor hos dig. Enklast gör ni detta genom att kontakta Malmö stads växel på telefonnummer 040 - 34 10 00 och be att få bli kopplad till Barn och familj i er stadsdel.

Förutom att kontakta socialtjänsten med anledning av att ditt barnbarn nu bor hos dig så kan du även kontakta stadsdelen för att undersöka vilket stöd som du och ditt barnbarn kan få. Därtill finns det i Malmö en mottagning som heter Familjeteamet inom Plattform Malmö som vänder sig till ungdomar mellan 12 och 21 år och deras föräldrar. Dit kan man vända sig och få hjälp med samtal och inga journaler eller register förs. Man når dem på telefon 040 – 34 05 50. Du kan också läsa mer på:

http://www.malmo.se/plattformmalmo

Vänligen

Soctanterna

Soctanter