Hjälp

Hej jag blir 18år om 8 månader och jag har det svårt hemma med hela familjen och ibland kan det för långt då vi bråkar att jag inte ens går ut från mitt rum jag är som svarta fåret och det har hänt mycket som har gett mig ett ärr i livet och viljat gå till soc men vill inte utsätta min småsykon för något eftersom dom har det bra hemma det är bara problwm med mig, och jag undrar kan jag få en egen lägenhet om jag går och pratar med någon i den staden jag pluggar måste verkligen komma hemifrån innan det går för långt.

Gäst

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du har det svårt hemma och att ni bråkar. Vi tror att man ibland kan behöva ta hjälp från någon utomstående för att kunna samtala med varandra på ett konstruktivt sätt. Man kanske inte behöver vara överens om allt men ni kan försöka komma fram till hur ni kan förhålla er till varandra för att det ska fungera att bo tillsammans tills du kan få en egen bostad.

Eftersom du går i skolan så kan en möjlighet vara att du vänder dig till kuratorn på din skola.

Det finns en öppenvårdsmottagning i Malmö som heter plattform Malmö. Du kan vända dig dit själv eller tillsammans med dina föräldrar för att få råd och samtalsstöd. Telefonnumret dit är 34 05 50.

Du kan även få råd och stöd genom Plattform Malmös ungdomschatt som du finner på deras hemsida.

Ni kan även söka hjälp hos socialtjänsten på ert lokala socialkontor. Om du vill komma i kontakt med socialtjänsten så kan du ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 så hjälper dom dig/er att komma i kontakt med socialtjänsten i rätt stadsdel.

Eftersom du är 17 år så är dina föräldrar försörjningsskyldiga gentemot dig. Deras försörjningsskyldighet löper till och med det året du fyller 18 år eller till och med att du fyller 21 år om du fortfarande studerar på gymnasienivå.

Om du skulle komma överens med dina föräldrar att du ska flytta hemifrån så är det dina föräldrar som ska teckna ett hyreskontrakt för dig och dina föräldrar är fortfarande ekonomiskt ansvariga för dig då du inte fyllt 18 år (och är myndig).

Du kan ställa dig i kö hos Malmös bostadsförmedling (Boplats syd) redan nu när du är 17 år men du kommer inte att kunna teckna ett hyreskontrakt förrän du fyllt 18 år.

Att du har skrivit till oss tror vi är en början på en positiv förändring av din situation.

Vänligen

Soctanterna.

Soctanter