Sonen Placerad Enl. Sol

Hej, Min son som är 12 år gammal, placerad enl. Sol på en behandlingshem pga sitt beteende. Soc.tjänsten har bestämt en insats efter placeringstiden går ut att sonen skall ha något som kallas familjehemvård. Det vill säga någon som sonen skall ha alltid kontakt eller samtal med som kan besöka oss hemma osv. Insatsen är mellan 3-6 månader. Min fråga är, vi planerar flytta till en annan grannkommun p.g.a inköp av ett nytt hus. Vad kommer att hända med insatsen? Skall den avslutas eller flyttas upp till den nya kommunen? Vad händer om man som föräldrar tackar nej till sådan insats med ändå anser soc.tjänsten att sonen är i behov av sådan. Kan soc.tjänsten tvinga oss att acceptera sådan insats, kan man som föräldrar väljar hur lång insatsen skall vara. Tusen tack för ert svar

AS

Kommentarer

Hej!

Du skriver ”efter att placeringstiden går ut att sonen skall ha något som kallas familjehemvård”. Ett familjehem är en placering där man bor hemma hos en familj. Vi uppfattar dock att tanken är att din son ska bo hemma hos Er. Om det finns behov kan man då tillsätta en kontaktfamilj eller kontaktperson för att kunna stödja och stötta Er son. Vi brukar se en kontaktfamilj/person som ett komplement till den egna familjen, för att stärka upp kring barnet/ungdomen för att ge extra trygghet.

När man flyttar till en annan kommun och har pågående öppenvårdsinsatser (stöd och hjälp medan man bor hos sina föräldrar) enligt SoL, brukar den insatsen slutföras av ursprungskommunen.

Ifall man har behov av öppenvårdsinsatser under en längre tid efter att man flyttat till en ny kommun kan det enklaste vara att ansöka om hjälp i sin nya kommun så kan den nya kommunen ta ställning till ens hjälpbehov.

Ofta kan man överlämna de utredningar och vårdplaner som man fått av ursprungskommunen till den nya kommunen som ett underlag för varför man behöver hjälp.

En öppenvårdsinsats som sker frivilligt enligt SoL, kan man tacka ja eller nej till.

Ifall socialtjänsten bedömer att problemen är så pass allvarliga så man inte kan släppa det ifall du tackar nej så måste socialtjänsten ta ställning till om de ska ansöka om LVU för att genomföra insatsen med tvång.

Hur länge insatser pågår brukar stå i vårdplanen. När man följer upp insatsen så brukar man diskutera huruvida man uppnått målen i vårdplanen. Ifall det finns vissa mål som inte är uppnådda försöker man enas kring om man ska jobba vidare för att uppnå de kvarstående målen eller ifall insatsen ska avslutas, eller förändras på något sätt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter