Lämna Barn I Bilen Med Uppsikt

Hej!
Jag har haft en diskussion med vänner kring vad som är ok eller inte gällande att lämna barn i bil under uppsikt. Vi har diskuterat följande scenario. Äldre syskon 4 år somnar i bilen och störs av litet syskon. Då syskon stör sätts babywatchen på och litet barn bärs in i huset. Modern sitter i köksfönstret och har hela tiden uppsyn över barnet i bilen med babywatchen på.
Vid ingen tidpunkt lämnas barnet obevakat.
Nu frågar vi er, är detta ok eller ej?

Nyfiken på er synpunkt

Kommentarer

Hej.

Vårt forum riktar sig i första hand till personer som har frågor kring en verklig situation.

Vi förstår er diskussion och frågeställning.

I föräldraansvaret ingår att man ska skydda sitt barn. Vi tycker att det är lämpligast att ta med barnet hem och låta barnet fortsätta att sova hemma i stället för att de ska sitta själv i bilen och sova och vakna upp själv, även om någon övervakar barnet från köksfönstret.

Man kan skapa många olika scenarier där det är svårt att säga vad som är rätt och fel. Vi menar inte att man kan förutse allt, en olycka kan alltid inträffa men vi tycker att i föräldraansvaret ingår också att försöka förutse vad som kan hända i olika situationer.

Barnkonventionens 54 § säger att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda var de än befinner sig på jorden. Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter