Mina Rättigheter?

Min tonårsdotter hamnade i LVU för drygt ett år sedan, efter en rymning, sen förflyttades hon till sin pappa mot min vilja. Jag sa att han hotade att kasta ut henne men dom lyssnade inte på mej.

Jag tvingades att skriva på ett papper som rev upp tidigare avtal , där det stod att hon skulle bo stadigvarande hos pappan.

Efter ett halvår så kastade han ut henne när hon skulle besöka mej. Han skrev inga flyttpapper och skickade inte med några kläder eller glasögon. Hade ett underskott på 400 kr när flickan flyttade in till mej, fick inga extra pengar till kläder el glasögon. Fick betala underhåll till pappan och fick inget underhållsbidrag under 2 månader.

På sommaren så skulle flickan besöka pappan. Efter ett tag så förstod jag att hon inte fick bo hos honom, han hade kastat ut henne igen. Jag ringde soc som sa att det var mitt ansvar att hämta hem henne. Jag sa att jag varken hade ekonomi eller bil för att hämta henne, men det spelade ingen roll.

Hade ett möte med soc som sa att man inte hade några resurser för att hjälpa mej så dottern skulle flyttas tillbaka till pappan, eftersom det var vårt ansvar, inte kommunens.

Har fått skulder pga detta plus att jag hår mått psykiskt väldigt dåligt, jag har även en kronisk smärtsjukdom och kronisk trötthet. Jag har blivit kallad för dålig mamma och blivit utskälld av flertalet soc.arbetare

Man säger att jag och exxet har sammarbetsproblem och att dottern har tagit skada av detta.

Jag har försökt så gott jag kunnat delat på umgängesresor. Jag har fått stå för allt för flickan.

Har fått skulder pga detta och även nästan blivit vräkt när jag fått prioritera dyra umgängesresor.

Jag har även blivit hotad, misshandlad och trakasserad av exxet.

När jag frågat soc vad jag har för rättigheter svarar dom inte.
Vad ska jag göra? Man har alltid lyssnat på exxet och försökt hjälpa honom men mej lyssnar man inte ens på.

Moa

Kommentarer

Hej!

Du och din dotters pappa verkar ha en besvärlig situation både när det gäller att kunna kommunisera med varandra men även att komma överens när det gäller praktiska och ekonomiska förehavanden om er dotter.

Vi förstår av det du skriver att du mår både fysiskt och psykiskt dåligt, vi utgår från att du redan har kontakt med läkare när det gäller din kroniska smärtsjukdom.

Du skriver också att du har blivit hotad, misshandlad och trakasserad av din ex man. För att få hjälp med att bearbeta de upplevelserna kan en möjlighet var att du kontaktar kriscentrum i Malmö som är en öppen kostnadsfri samtalsmottagning som bla erbjuder krisbearbetning, samtal/behandling individuellt eller i grupp. För rådgivning och tidsbokning ring 040-97 06 07.

När det gäller din fråga om umgängeskostnader så är grundprincipen den att föräldrarna ska dela på kostnaden för umgängesresor. Är det en som har en mycket högre inkomst än den andra, kan man besluta att den med högst inkomst ska stå för en större del. Det är barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna som står i fokus i sådana beslut.

När det gäller umgängeskostnader så finns de reglerna i 6 kap 15 b § första stycket föräldrabalken där kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Ni som föräldrar har möjlighet att avtala om fördelning av resekostnader. Om ni inte kan komma överens kan en domstol besluta om hur resekostnaderna ska fördelas.

Har man socialbidrag så kan man söka för att få hjälp med umgängesresor. Har man inkomster som överstiger normen för socialbidrag så får man bekosta umgängesresor själv.

Du skriver att du har fått ett dåligt bemötande när du varit i kontakt med socialtjänsten.Om man upplever att man har blivit felaktigt eller kränkande bemött av socialtjänsten så kan man klaga hos tjänstemannens chef eller så kan man vända sig till socialstyrelsen som är socialtjänstens tillsynsmyndighet. Socialstyrelsen i Malmö når du på tel. 075 247 3000.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter