Orolig För Min Son

Min son bor permanent hos sin pappa, han är snart 7 år. Nu är min son hos mig och hälsar på och jag har fått veta av hans styvmamma som bor med min sons pappa att hon flyttat ut nu under helgen med deras gemensamma son pga att hon hört att pappan missbrukar amfetamin. Min fråga är hur ska jag göra? Ska jag låta sonen åka hem till sin pappa? Vi bor 60mil ifrån varandra

Tess

Kommentarer

Hej!

Det kan ibland vara svårt att värdera information som rör den andre föräldern. Du beskriver att du är orolig för hur din son har det hos sin pappa och att du fått information om att han kanske missbrukar amfetamin.

Det viktigaste är att din son har skydd och du kan,om du bedömer informationen som trovärdig,låta honom stanna kvar hos dig.

Det framgår inte om ni har gemensam vårdnad eller om barnets pappa har enskild vårdnad. Om den andre vårdnadshavaren har enskild vårdnad så är det inte självklart att han får stanna hos dig.Skulle du känna dig tveksam så kontakta socialtjänsten där du bor och rådfråga dem.

Om du väljer att behålla sonen hos dig är viktigt att du ringer socialtjänsten i den kommun som din son bor i och gör en anmälan och informerar dem om att barnet bor hos dig.

Om barnets pappa inte frivilligt låter din son flytta till dig och att du har en mycket stark misstanke om att din son kommer att fara illa hos sin pappa, så bör du så snart som möjligt vända dig till tingsrätten och ansöka om att barnet ska flytta till dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter