Min Vän Blir Slagen Av Sin Bror, Vad Ska Jag Göra?

min vän blir då och då slagen av sin bror och ibland till och med av sin pappa. Jag vill hjälpa henne och det är inte bara hon som blir det, hennes yngre systrar också. Jag kan inte tåla det mer att se de på det här viset, snälla hjälp mig och de!

emma

Kommentarer

Hej!

Vi har tidigare haft en liknande fråga och vi har här använt oss av delar av det svaret.

Vi förstår verkligen att du är orolig och upprörd över att din vän och hennes syster blir slagna av sin pappa och broder. Enligt svensk lag är det straffbart och helt oacceptabelt att en person blir utsatt för någon form av våld. För oss är det helt oacceptabelt att någon blir slagen och speciellt av sin förälder som ska vara den person som ska stå för trygghet och vara den som skyddar och stödjer sitt barn även i vuxen ålder.

Om din vän och hennes systrar är minderåriga kan du göra en anmälan till socialtjänsten eller polisen. Din vän och hennes systrar kan också själva ta kontakt med socialtjänsten för hjälp. Är flickorna minderåriga skall socialtjänsten göra en så kallad skyddsbedömning i samband med att anmälan och informationen kommer till socialtjänstens kännedom.

Om du väljer att göra en anmälan kan du göra det anonymt men det är oftast bättre för utrednigen om man kan stå med sitt namn för anmälan då har utredarna möjlighet att tex återkomma med kompletterande frågor.

– Om man blivit utsatt för våld i nära relation kan man vända sig till socialtjänsten i det distrikt där man bor. Efter kontorstid kan man vända sig till socialjour i Malmö.

– Samtalsmottagningen- kriscentrum Malmö, erbjuder kostnadsfri rådgivning, stöd, krisbearbetning och behandling för dem som lever eller levt i en destruktiv relation där våld förekommit eller där det finns risk för våld. Både den som utsatts för våld och den som utövat våld samt barn som upplevt våld är välkomna till verksamheten.

– Skyddat boende - Kriscentrum Malmö, Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation, är hotade och inte längre kan bo kvar i hemmet kan söka skydd på Kriscentrum Boende. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt.

– På Koncept Karin finns, under ett och samma tak, polisens brottsutredande verksamhet, socialt stöd från Malmö stads Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor, barn & ungdomar och män. Dessutom finns hjälp att få för dem som blivit polisanmälda. I lokalerna finns även möjlighet för personal från Rättsmedicinalverket att dokumentera yttre skador.

Socialsekreterarna på Koncept Karin har erfarenhet av att möta vuxna och barn som är utsatta för våld. De jobbar i nära samarbete med polisen och ringer upp den som gjort en polisanmälan om våld i nära relation eller sexuell övergrepp.

Socialsekreterarna på Koncept Karin ger både psykosocialt stöd och praktisk vägledning till personer. Det kan vara direkta krissamtal och kontinuerliga kontakter för att bearbeta tidigare händelser. Det praktiska stödet kan handla om ansökningar, intyg och kontakter med advokat. I de fall där den våldsutsatte behöver skyddat boende eller försörjningsstöd tar socialsekreterarna kontakt med socialtjänsten i den stadsdel där kvinnan är folkbokförd.

– Kriscentrum Malmö har ett HVB (hem för vård eller boende) för flickor och unga kvinnor i åldern 16-22 år som är utsatta för hedersvåld och som har ett skyddsbehov.

– Kriscentrum för barn och ungdomar hjälper barn och ungdomar som har varit utsatta för misshandel, upplevt våld i familjen eller utsatts för sexuella övergrepp. Kriscentrum arbetar med barn och ungdomar upp till 18 år.

På Kriscentrum samarbetar polisen och socialtjänsten för att tillsammans hjälpa utsatta barn och ungdomar. Kriscentrum finns i en lugn och trygg miljö. Tanken är att barnet, så långt det är möjligt, ska slippa skickas runt till olika ställen.

Kriscentrum för barn och ungdomar tar emot barn, ungdomar och deras föräldrar från alla stadsdelar. Klienter kan inte vända sig direkt till verksamheten utan hänvisas från polis eller socialtjänst. Behandlingen är kostnadsfri för familjerna.

Malmö kommuns växel Tel 34 10 00

Socialjour i Malmö Tel 34 56 78

Samtalsmottagning - Kriscentrum Malmö
Tel.040-97 06 07
Besöksadress:
Gasverksgatan 20

Skyddat boende Kriscentrum Malmö

Jourtelefon dygnet runt
040-29 09 99

Socialsekreterare på
Koncept Karin
040 – 34 93 85

Hedersvåld Tel. 0768-91 67 19

Vi hoppas att du har fått den information som du efterfrågat.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter