Socialtjänst, Bup, Sjukhus

Hej. Om en tonåring är familjehemsplacerad pga föräldrar ej kan ta hand om barnet och denna går på samtal hos BUP, har BUP rätt att berätta vad som sagts under samtalen till Socialen? Kan vårdnadshavare sen begära ut ALLA journaler från BUP via soc? Vårdnadshavare (som ej deltagit under hela processen med Soc) som är psykiskt sjuk och har misshandlat barnet och fler i familjen. Soc påstår att de enligt lagen är tvungna att skicka journaler till vårdnadshavare, om de kräver det.

Barnet har astma och en del problem med hjärtat så sjukhus har patientjournal. I listan på recept såg jag att det stod 'BUP' dvs de har skrivit ut recept till barnet. Kan sjukhuset OCKSÅ se journaler etc från BUP samtal? Eller endast recept? Kan sjukhus se anmälningar och annan kontakt från Socialtjänst?

Tacksam för svar.

Sverige

Kommentarer

Hej!

Vi kan förstå att det kan vara otydligt och svårt att reda ut hur sekretess regler och journalföring hanteras mellan myndigheter.

Vi kan svara på din fråga om sekretessen mellan BUP och socialtjänsten och vårdnadshavare. För att få information om hur det ser ut med sekretessen mellan sjukhuset och BUP bör du kontakta sjukvården.

När det gäller ett barn som är familjehems placerat så följer socialsekreteraren det barnets utveckling mycket noggrant eftersom socialtjänsten har ”övertagit” ansvaret för det barnet.

Man kan sammanfatta att socialtjänsten har rätt att ta del av journaler hos andra myndigheter som arbetar med barn, när socialsekreteraren har en pågående utredning på det aktuella barnet. Det som är journalfört i samtalen mellan BUP och det familjehemsplacerade barnet kan en socialsekreterare begära ut om man har en pågående utredning.

Vårdnadshavare kan begära ut alla handlingar som finns hos socialtjänsten på det barn man har vårdnaden om. I undantagsfall kan socialtjänsten sekretessmarkera hela eller delar av vissa handlingar/journaler om man bedömer att det är till men för barnet att vårdnadshavaren läser handlingarna. Principen är att vårdnadshavare ska kunna ta del av och kunna läsa de handlingar som finns hos socialtjänsten.

Din sista fråga är, kan sjukhus kan se anmälningar och annan kontakt från socialtjänsten? Svaret är att sjukvården inte kan läsa i socialtjänsten journaler. Det är två helt skilda journalsystem.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter