Hämtning Och Lämning?

Jag undrar vad som gäller när man har gemensam vårdnad, och pappan har umgänge med barnet varannan helg. Pappan flyttar ca 9 mil härifrån, och tycker att vi ska skiftas om att hämta och lämna. Har fått höra att om flytten är inom tio mil så ska pappan både hämta och lämna, stämmer detta??

Gäst

Kommentarer

Hej!

När det gäller umgänge med barn så är grunden att föräldrarna själva ska komma överens hur det ska gå till, med utgånspunkt för vad som är bäst för barnet.

När det gäller hämtning och lämning så har båda föräldrarna ytterst ett ansvar för att barnet kan ha umgänge med den förälder som det inte bor med. Kan man inte komma överens kan man gå till domstol för att få ett beslut om umgänget. Domstolen bestämer ofta att ansvaret för hämtning och lämning ligger hos den förälder som ska ha umgänget.

Föräldrarna kan också komma överens om att den ena hämtar och den andre lämnar, vilket även domstolen kan besluta om.

När det gäller gränsen om 10 mil så gäller den reskostnader, som föräldrarna ska dela om avståndet är ca 10 mil eller mer. Det gäller alltså inte hämtningen och lämningen i sig. Förälderns skäl att flytta kan också ha viss betydelse i hur reskostander ska fördelas. Huvudansvaret ligger dock på umgängesföräldern.

Barnets bästa ska vara i fokus och det är därför båda föräldrarna har ett ansvar.

Alla detaljer finns inte reglerade i lag och därför kan det skilja en del, tingsrätt/hovrätt kan göra lite olika bedömningar.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter