Ord Kan Såra.

Vad gör man om ens förälder är på en hela tiden och säger en massa saker?
Jag trivs inte hemma och jag klarar inte av pressen av att en av dom ska hoppa på mig hela tiden. Det gör ont.
Vad ska jag göra?

Ord

Kommentarer

Hej!

Att var ung och bo hemma hos sina föräldrar kan fungera bra för många medans det för andra fungerar sämre. Om ni inte klara av att prata med varandra utan att bråka och hamna i konflikt så tycker vi att du/ni ska föröka ta hjälp för att reda ut varför det blir så och vad ni/du kan göra för att förändra er situation.

Det finns flera olika verksamheter som du kan vända dig till lite beroende på hur gammal du är.

Om du går i grund eller gymnasieskolan så kan du tex vända dig till skolkuratorn.

Familjeteamet på Plattform Malmö är en samtalsmottagning dit unga mellan 12 och 21 år och deras föräldrar kan vända sig till för att få hjälp om det fungerar dåligt i familjen. Till familjeteamet kan man komma enskilt på samtal, eller hela familjen tillsammans. Det förs inga journaler eller register. Behandlingen är kostnadsfri och inom två veckor ska samtalen ha kommit igång. Verksamheten finns på Djäknegatan 16 i Malmö Tel: 040 - 34 05 50.

Man kan också vända sig till socialtjänsten i den stadsdel där man bor, man kan ringa Malmö stads växel 34 10 00 så hjälper de dig till rätt stadsdel.

Om du inte tycker att något av våra förslag passare dig så kan du återkomma till oss med lite mer information om dig och er situation så ska vi försöka ge dig lite fler alternativ.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter