Umgänge Med Pappan

Min dotter gick hastigt bort i början på december månad. Hon hade ensam vårdnad om sin dotter. Barnbarnetr är placerat hos mig sedan tre år tillbaka. Nu har pappan börjat med umgänge sedan jul egentligen fyra helger men det blev tre, är borta två veckor hemma fyra veckor.Nu vill han ha henne mer och bli mer delaktig i hennes vardagsliv, vilket jag tycker är alldeles rätt. Barnbarnet har ADHD vilket min dotter och före detta man troligtvis också hade och har.Nu började pappan tala om att han vill ha henne en månad isträck samt inte längre ha kontakt med socialen. Det är här min oro börjar. Han har troligtvis fått tillbaka vårdnaden fast att han inte har haft så mycket kontakt med henne. När min dotter gick bort hade han inte sett henne på ett halvår, då på stan. Innan dess var han borta ett år fast att han lovade komma. Det känns lite som att det är på hans vilkor inte vad som blir bäst för mitt barnbarn. Jag tycker att hon ska vara hos honom men jag har hela tiden fått höra att jag måste förstå att hon är ett speciellt barn nu plötsligt är det inte så länge. Pappan har inget erfarenhet av ADHD. Hon går på en liten friskola för barn med särskilda behov och hon har gjort stora framsteg. Jag hoppas han inser detta och behåller henne där. Det enda jag har framfört till tanterna på socialen är att han måste lära känna henne. Men jag undrar om det har gått fram. Är det något jag kan göra? Jag vill att socialen fortfarande är med i bilden. Så länge jag står som familjenhem är väl socialen med? Så länge pappan arbetar utomlands några veckor kan han ändå ha henne, han har en väldigt trevlig flickvän sedan knappt ett år tillbaka.

mamma

Kommentarer

Hej!

Det var tråkigt att höra om din dotter. Gott att du finns för ditt barnbarn. Dina frågor och funderingar är inte helt enkla att svara på. Du verkar ha en förnuftig syn på ditt barnbarns behov, både utifrån ditt barnbarns speciella behov men också utifrån kontakten mellan ditt barnbarn och hennes pappa.

Du skriver att du tror att pappan har fått vårdnaden om barnbarnet. Han har olika rättigheter och skyldigheter utifrån hur det ser ut juridiskt. Ta reda på hur det förhåller sig. För att ”återfå” vårdnaden av ett barn, föregås detta av en utredning av föräldern eller föräldrarna som görs på Familjerätten, som är en enhet inom socialtjänsten

Du har rätt i att socialtjänsten har det övergripande ansvaret så länge barnbarnet är placerat hos dig.

Du skriver att flickan går på en liten friskola för barn med särskilda behov och att du är orolig för att pappan kanske inte vill att flickan ska gå kvar i den skolan. Vi tänker att det är viktigt att pappan kommer till skolan och själv får se hur hans dotter har det i skolan och att skolpersonalen kan informera honom om skolans verksamhet och skolans speciella inriktning gentemot barn med särskilda behov.

Vi tänker också att du befinner dig i en situation där du skulle behöva någon professionell att prata med och som kan ge dig både råd och stöd. En möjlighet kan vara att du kontaktar din vårdcentral där du kan få prata med en kurator.

Har du några fler funderingar så är du välkommen att vända dig hit igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter