Småbarn På Krogen

Är det OK att ha ett litet barn, 2-3 år, med på krogen kl 23.15 en söndag kväll? Vi tycker att barnet borde vara i säng sen länge och att föräldrarna borde prioritera det framför kompisar och öl. Skolgatans Ölkafé.

Joakim

Kommentarer

Hej!

Det är inte ovanligt att medborgare hör av sig när barn har fått följa med sina föräldrar på restaurang. Det vanligaste sättet för föräldrar med barn är att man umgås i slutna sällskap till exempel i hemmet och alkohol ingår ibland som en del i ett socialt umgänge.

Det finns inget förbud mot att ha med barn på restaurang utan det handlar mest om hur föräldrarna har organiserat sin tillsyn av barnet. Barn är en del av livet och hur vi väljer att umgås med vänner kan skilja sig åt från familj till familj. I många andra länder är det vanligt att hela familjerna umgås på restaurang.

Självklart så är det olämpligt att bli berusad då omdömet kan brista och därmed kan barnet utsättas för fara. I serveringstillståndet för restaurangerna ingår att servering ska ske på ett ansvarsfullt sätt och kontroller sker som kan innebära indraget tillstånd.

Hur föräldrar väljer att hantera barn och barnuppfostran påverkas av sin egen moral, uppväxt och prioriteringar. Om det är risk att barn far illa så finns en moralisk skyldighet att rapportera till sociala myndigheter.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter