psykisk ohälsa föräldrar

Hej!
Jag bor i Halmstad men jag har båda mina föräldrar i Malmö som bor ihop och är gifta. Min pappa har diagnosen Bipolär. Under flera år nu sedan de pensionerade sig har de både mått allt sämre. Min pappa är sjuk. Min mamma går ner sig allt mer och har den senaste tiden blivit allt sämre. Jag börjar bli orolig för dem båda och vet inte vad jag ska göra då hon inte vill ta hjälp av mig men inte i heller ser sin egen situation och kan göra något åt den. Därför undrar jag om det finns något slags stöd man kan få i hemmet eller någon verksamhet där jag kunde få hjälp för att kunna hjälpa dem att få stöd och reda upp deras livssituation.

Orolig dotter
2017-05-29 15:27

Hej
Att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa är många gånger svårt. Vi förstår att du känner oro för dina föräldrar och deras situation. När det gäller stöd i hemmet finns det hjälp att få från kommunen i form av hemtjänst och andra insatser. Alla insatser är frivilliga och man ansöker hos Socialtjänsten i det område som man bor i. För att komma till rätt område i Malmö ringer man Malmö Stads växel tel. 040-3410 00
När det gäller stöd till dig som anhörig tänker vi att du skulle kunna kontakta Nationella Hjälplinjens Telefonjour på telefon 020 22 00 60. De erbjuder hjälp till människor i kris. Man kan ringa för egen del eller som i ditt fall om man är orolig för någon i sin närhet. De som svarar är socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris. Du kan även gå in på Nationella Hjälplinjens hemsida och ställa frågor.
Vänligen
Soctanterna