LPT

Hej! Jag har en fråga om LPT. Jag har under en längre tid varit sjukskriven för depression och när det blev ett glapp i min medicin fick jag ett "återfall" i mina framsteg och mådde sämre. Hos min läkare i morse skrev han en remiss till psykiatrin om att han önskar en bedömning om LPT. Han gav mig den och ville att jag skulle åka in direkt. Jag har barn och hund som jag inte kan lämna någonstans och känner även att jag kan m hjälp av min familj vara och bli bättre utan ytterligare medicin och har därför inte åkt in. Kan det komma någon och Tvinga mig att åka in? Tacksam för svar då detta så klart inte hjälper min ångest att gå och fundera över. Mvh

Lolo
2017-04-21 17:29

Hej!

Det är tråkigt att höra att du inte mår bra men det låter som om du har läkare kring dig som är måna om att du ska bli bättre!

Vi soctanter på nätet vill vara noga med att påtala att LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård, inte är en lagstiftning som socialtjänsten handlägger. LPT hanteras enbart av sjukvård och psykiatri. Vi har dock läst lagen och saxar följande text från 4 § rörande intagning för tvångsvård:

”Ett beslut om intagning på en sjukvårdsinrättning för tvångsvård får inte fattas utan att ett läkarintyg (vårdintyg) har utfärdats, av vilket det framgår att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för sluten psykiatrisk tvångsvård av patienten är uppfyllda. Vårdintyget ska grundas på en särskild läkarundersökning.

En undersökning för vårdintyg får företas endast om det finns skälig anledning till det. Undersökningen utförs av en legitimerad läkare. Om undersökningen inte kan utföras med patientens samtycke, får patienten tas om hand för undersökning. Beslut om sådant omhändertagande får fattas endast av en läkare i allmän tjänst eller av en läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökningar för vårdintyg. Lag (2008:415).”

Enligt 47 § i samma lag står att:

”Om det finns skälig anledning att anta att någon lider av en allvarlig psykisk störning och är farlig för annans personliga säkerhet eller eget liv eller i övrigt behöver omedelbar hjälp, får Polismyndigheten tillfälligt omhänderta honom eller henne i väntan på att hälso- och sjukvårdspersonal kan ge honom eller henne sådan hjälp. Den omhändertagne får föras till en sjukvårdsenhet som kan ge stöd och behandling.”

Det förefaller som om din läkare vill att du ska undersökas av psykiatriker för att se om ett vårdintyg behöver utfärdas. Medverkar du inte i detta kan en handräckningsbegäran utfärdas och du då föras mot din vilja till psykiatrin med hjälp av polis. Utan att känna dig, dina omständigheter eller lagstiftningen särskilt väl, vill vi råda dig att samarbeta med sjukvården och lyssna till deras rekommendationer. Givetvis kan du ta hjälp av din familj när du vänder dig till psykiatrin!

Vänligen

Soctanterna