Psykisk ohälsa

Jag tror att det skulle hjälpa min dotter att få komma in på ett behandlingshem för personer med psykiska funktionshinder, men hur går man tillväga? Hon har idag kontakt med psykiatrin och har boendestöd, men trots detta så blir hon inte bättre och det har pågått i många år. Hon är helt handlingsförlamad och sitter som en fånge i sin lägenhet, men hon är inte självmordsbenägen enligt läkaren och då är det ju inte tvångsvård som gäller. I alla sammanhang pratar man ju om hur viktigt det är med förebyggande vård och att man inte ska vänta för länge. Det enda råd jag får är att jag ska strunta i att hjälpa henne, så kanske någon upptäcker att insatser behövs. Jag tycker det är motsägelsefullt. Snälla, ge mig nåt vettigt råd på vart jag ska vända mig.

Villrådig mamma
2017-03-20 14:33

Hej!

Vi förstår att du vill vara nära din dotter och att du lider med henne. Livet blir inte alltid som en tänkt. Att ha barn som har psykiska funktionsvariationer är svårt. Det du kan börja med är att kontakta en anhörigförening där du möter andra som har barn eller anhöriga som har liknande problem. Du kan få råd och stöd vilka insatser som har fungerat för andra. Om du ringer sjukvårdsupplysningen på 1177 så kan du få kontaktuppgifter där.

Om du får godkännande av din dotter så kan du kontakta LSS-verksamheten i den stadsdel där du bor. Inom LSS finns olika boendeformer.

Hoppas du fått något som kan vara till din hjälp för dig att vara till stöd för din dotter.

Vänligen
Soctanterna