Utredningshem

Hej

Varför åker man tillbaka på ruta ett om man har barn på Lvu i över året om man hamnar på utredningshem?
Kan man inte få det för att visa föräldrar förmåga?

Mamma

Mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det kan kännas som om utredningen börjar om från början när det finns beslut som föregåtts av en utredning tidigare. När socialtjänsten ansökt om att utreda vid utredningshem är det för att det finns frågor som behöver utredas vidare som kräver att barnet enskilt eller tillsammans med förälder/föräldrar befinner sig på utredningshem, beroende på frågeställning. Vid utredning på utredningshem ges utredningen en mer komplett bild av de frågor socialtjänsten önskar få besvarade.

För att besvara din fråga så kan det vara så att det i vissa fall går att utreda föräldrars föräldraförmåga när barnet bor i hemmet, men att det i andra fall krävs att barnet och föräldrarna befinner sig på utredningshem.

Om det är så att föräldrar önskar visa eller få stöd i sin föräldraförmåga, kan det även visas via öppenvårdsinsatser via socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter