Boendestöd

Hej! Jag har en ADHD-diagnos och skulle vilja ansöka om boendestöd. Hur gör jag det?

Tjabo
2017-03-10 10:26

Hej!

Det finns två olika vägar till att söka boendestöd beroende på om du är berättigad till insatser via LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller om du får söka stöd via SoL (Socialtjänstlagen). I de fall där diagnosen ADHD påverkar personen på att omfattande och begränsande sätt kan det förekomma rätt till bistånd via LSS. Det stödet kan tex vara boendestöd. Du vänder dig till Vård och omsorg i den kommun eller den stadsdel som du bor i för att göra en ansökan och de kommer då att göra en utredning för att se på just din situation.

Om du inte är berättigad till bistånd via LSS så kan du också söka hjälp via Socialtjänsten. Det är till avdelningen Vuxen på Stadsområdet som du ska göra din ansökan. De kommer också att göra en utredning för att se på dina behov och om du är berättigad till stöd.

För att komma till rätt stadsdel för att göra din ansökan kan du ringa till Malmös växel 040-341000.

Vänligen
Soctanterna