Hamnat mellan stolarna

Hej!
Jag är 20 år gammal och haft psykiska problem nästan halva mitt liv. Har samtal av psykiatrin en gång i veckan, vilket är för lite. Men jag har inte tillräckligt med psykiska svårigheter för att kunna få boendestöd.
Finns det annan hjälp man kan söka av t.ex kommunen, psykiatrin eller annan instans? Och i så fall vart och vad?

Hamnat mellan stolarna
2017-03-07 15:44

Hej!
Det är en svår situation när man hamnar mellan stolarna på det sätt som du beskriver.
Det är främst via kommunen och psykiatrin som det finns hjälp att få, men det är inte alltid som man är berättigad till alla insatser eller som det är så lätt att få del av de insatser som finns. Du kan ansöka om stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om du blir berättigad till bistånd därifrån finns det mer möjligheter. Du ansöker hos kommunen, hos Vård och omsorg, och det görs en utredning för att se om du uppfyller kriterierna för LSS. Du kan läsa mer om LLS på:
https://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Lagen-om-stod-och-serv…
Oavsett om du ansöker om LSS eller andra insatser så kan det vara bra att ta hjälp av ett personligt ombud. Det är en person som kan stödja dig i kontakt med vården och myndigheter. Det personliga ombudet ska vara till hjälp så att du får tillgång till vård, stöd och service utifrån dina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter. Du kan själv ansöka om personligt ombud. Kontakta din kommun för att ta reda på vart du ska vända dig för att göra en ansökan.
Vänligen
Soctanterna