Kontaktperson-vad gäller?

Hej,
Jag undrar hur man gör för att ansöka om kontaktperson. (fattar att det är ett bistånd och ska utredas osv). Kan man bli beviljad kontaktperson endast genom LSS eller finns det andra sätt/lagar som reglerar. Är det möjligt att få en kontaktperson p.ga. psykiska besvär, trauma eller andra omständigheter som gör att man blir isolerad och har svårt att ta sig utanför hemmet? (Om man i övrigt är frisk).

Kajsa
2017-01-20 10:30

Hej!

Det är inte bara via LSS som man kan bli beviljad kontaktperson. Även om man inte tillhör personkrets enligt LSS har man ändå rätt att ansöka om kontaktperson enligt socialtjänstlagen.

Kontaktperson enligt socialtjänstlagen ska fungera som ett personligt stöd till dig, och ovanstående beskrivna situationer kan vara skäl till att beviljas en kontaktperson. Dock behovsprövas biståndet alltid individuellt och ges endast när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Du ansöker om kontaktperson hos handläggaren i det stadsområde där du bor.
För mer information kontakta gärna Malmö stads växel på 040-34 10 00 så kan du bli hänvisad rätt i det stadsområde där du bor.

Vi hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna