hur få slut med tvångsvård för min or. har nu gått närmare 20 år med tvångsvård o dåligt hjärta nu Med pina cloza. inte bra behandling. .släpp min bror fri

hur få slut på farlig tvångsvård o fel medicinering pina cloza o nu dåligt hjärta på kuppen. ..alltså min bror är rädd för alla o vågar inte ens prata med alla inblandade myndigheter som har gjort fel. ..Bror har inget i något brotts register. ..så hur kan man döma ut människa så här med tvångsvård som inte behövs ens. .framför mänskliga rättigheter igen. ..Det är ju Sverige detta hur kan ni .

syster vill hjälpa bror
2016-12-04 04:26

Hej!

Vi förstår att du är orolig för att din bror vårdas utan att han har behov av det.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård är reglerad och kan bara beslutas för sex månader åt gången. De första fyra veckorna är det läkare som fattar beslut men om det anses att vården behöver vara under lång tid så är förvaltningsrätten som fattar beslut om vård.

Om du vill att någon myndighet ska kontrollera att inget fel har gjorts eller att du ser att vården inte behövs så kan du kontakta IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)
Kontakt uppgifter kan du hitta på http://www.ivo.se

Hoppas du får vägledning av IVO när och om du ringer dem.

Vänligen

Soctanterna