Remiss till psykiatrin

Hej! Jag undrar ifall en socialsekreterare har befogenhet att skriva en remiss för samtal hos psykiatrin alternativt till en kurator på vårdcentralen, eller måste jag själv söka den kontakten? Jag tycker att det är väldigt jobbigt. Finns det någonting min socialsekreterare kan göra för att hjälpa mig?

Sanna
2016-11-28 11:02

Hej!

En socialsekreterare har inte befogenhet att skriva en remiss till psykiatrin eller sjukvården.

Om en socialsekreterare bedömer kan hen ta initiativ till en gemensam planering med psykiatrin/sjukvården för en enskild klient.

Vi tänker att en möjlighet kunde vara att socialsekreteraren kunnde skriva någon form av intyg som beskriver din situation och som eventuellt skulle kunna underlätta för dig vid kontakter med vården.

Vänligen

Soctanterna