Maktlösa

Hej.
Vi har en 18 årig son som har ADHD.
Han har levt/lever ett destruktivt liv med bl.a. Kriminalitet som har lett till flera olika påföljder.
Nyligen berättade han att han använder cannabis och har gjort det en längre tid.
Vi har haft flera kontakter med socialtjänsten i vår kommun genom åren utan direkt hjälp.
Han har blivit tillsagd att göra urinprov en gång i veckan, vilket han gjort en gång av fyra än så länge.
Han har ingen sysselsättning utan drar mest runt med sina kompisar på dagarna.
Vi har ifrågasatt socialens "hjälp", men de säger att de kan inte göra så mycket åt situationen. Drogtesterna är frivilliga.
De anser även att tvångsvård inte är aktuellt.
När är det aktuellt? Han är 18 år och har levt mer eller mindre destruktivt hela sitt liv!
Vi som föräldrar känner oss maktlösa, vart ska vi vända oss för att få hjälp?

Linn
2016-11-27 09:39

Hej.

Vi vill börja med att be om ursäkt för att vårt svar har dröjt.
Vi kan förstå att ni är oroliga för er son och hur ni ska agera för att de ska bli en förändring i hans beteende.

Vi uppfattar från det ni skriver att ni inte bor i Malmö. Kommuner och Landsting är självstyrande och kan ha olika ambitionsnivåer så det är svårt för oss att hänvisa till någon speciell resurs då det ser olika ut i kommunerna.

Ni uttrycker att ni är oroliga för er sons missbruk.Ni kan alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten, har ni tidigare gjort en anmälan, och om ni tycker att situationen nu har förvärrats så finns det inget som hindrar att ni gör en ny anmälan.

För att det ska vara aktuellt med tvångsvård enligt LVM så krävs att en person till följd av missbruk av till exempel alkohol eller narkotika behöver vård för att komma ifrån sitt missbruk. Det krävs också att vården inte kan ske på frivillig väg och att personen som en följd av missbruket utsätter sig för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående.
Socialtjänsten gör utredningen men det är Förvaltningsrätten som fattar beslutet.

Om man inte är nöjd med hur socialtjänsten har handlagt ett ärende så kan man vända sig till IVO (inspektionen för vård och omsorg) som är socialtjänstens tillsyns myndighet. Du når dem på telefon 010 788 50 00.

Vänligen.

Soctanterna