Vuxna barn

Hej Min dotter 20årbor hemma hos mig. Hon har slutat skolan och har nu praktik genom jobbtorget. Hon får dock ingen ersättning o har fått söka socialbidrag. Igår fick hon beslutet o de nekar henne hyra med motiveringen att jag som mamma inte fått någon förhöjd hyreskostnad pga att hon bor här. Är det rimligt att hon ska bo här gratis. Jag jobbar 50% o får knappt till hyran. Har väntat på beslutet därför bott kvar men får jag inte hjälp med hyran så måste jag flytta till billigare el hyra ut hennes rum och vart ska hon ta vägen då?

Fundersam mamma

Kommentarer

Hej!

Bostadssituationen i nuläget är väldigt svår och kanske särskilt för våra ungdomar. Att möjliggöra för sina ungdomar genom att upplåta rum för dem i sin bostad är väl det minsta man kan göra för sina barn.

Om din dotter inte betalade en del av hyran innan hon ansökte om ekonomiskt bistånd är det inte givet att hon ska göra detta i samband med att hon söker försörjningsstöd. Därför kan hennes ansökan om hyra avslås.

Om du har haft bostadsbidrag som du nu har förlorat pga. att din dotter har slutat skolan så kan din dotter hänvisa till att du förlorat ett bidrag med anledning av att din dotter blivit vuxen och ska vara självförsörjande. Detta blir en merkostnad för dig, som kan göra att du behöver ändra ditt boende för att hyran blir för dyr för dig om din dotter inte hjälper till att betala hyra. Det skulle kunna vara ett argument för att din dotter skulle kunna få bistånd till hyresdel. Om det är så, tycker vi att din dotter ska prata med sin handläggare och eventuellt ansöka om bistånd till hyresdel.

Besluten inom socialtjänsten är individuella, vilket innebär att handläggaren ska bedöma ansökan och förmåga och förutsättningar när rätten till bistånd prövas.

Om man fått avslag på sin ansökan eller på en del av den så finns det möjlighet att överklaga detta beslut. En överklagan ska inkomma senast tre veckor efter det att man fått ta del av beslutet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter